Europese normalisatie

De structuur van de Europese normalisatie lijkt sterk op die van de internationale normalisatie. In functie van de sector waarin ze actief zijn, onderscheiden we de volgende Europese normalisatie-instituten:
  • het ETSI, het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen
  • CENELEC, het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie
  • het CEN, het Europees Comité voor Normalisatie.
De bouwsector valt voor een groot deel onder de activiteiten van het CEN. Het CEN telt 30 nationale leden, namelijk de nationale normalisatie-instituten van de 27 lidstaten van de Europese Unie en die van Zwitserland, Noorwegen en IJsland, drie landen die lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Net zoals bij de ISO telt het CEN slechts één lid per land. België wordt vertegenwoordigd door het NBN.

Het CEN werkt op een gelijksoortige wijze als de ISO: de EN-normen worden opgesteld door technische comités van experts die alle betrokken partijen vertegenwoordigen. Zij zetelen echter niet in hun eigen naam of in naam van hun organisatie of bedrijf, maar werken mee aan de normalisatieactiviteiten in nationale delegaties, voor rekening van de nationale normalisatie-instituten die hen hebben aangeduid. Ook andere organisaties kunnen hun standpunt te kennen geven en een bijdrage leveren tot de werkzaamheden, zij het dan wel als geassocieerd lid zonder stemrecht. Het gaat met name om organisaties die hun hoofdzetel in Europa hebben, zoals vertegenwoordigers van specifieke industriële sectoren, consumentenverenigingen, en milieu-, werknemer- en KMO-organisaties.

Het CEN telt ook aangesloten instituten, nationale normalisatie-instituten van landen uit Centraal- en Oost-Europa die in principe lid zouden kunnen worden van de Europese Unie of de EVA en die in voorkomend geval officiële nationale leden van het CEN zouden worden met stemrecht. De aangesloten instituten moeten voldoen aan een aantal criteria; het belangrijkste daarvan is de invoering van de Europese normen als nationale normen. Albanië, Kroatië, Turkije en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zijn momenteel aangesloten leden van het CEN.