Referentiedocumenten

Wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatieDownload PDF
Koninklijk besluit ter bepaling van het aantal, de samenstelling en de vergoedingsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur van het Bureau voor NormalisatieDownload PDF
Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de sectorale normalisatieoperatorenDownload PDF
Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normenDownload PDF
Algemeen huishoudelijk reglement van het NBN voor de normalisatiecommissiesDownload PDF
Bijzonder huishoudelijk reglement NBN commissies beheerd door sectorale operator WTCBDownload PDF