Normalisatieoperator

In 2006 werd het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) ontbonden en vervangen door het Bureau voor Normalisatie (NBN). De nieuwe filosofie betreffende normalisatie die hieruit volgt heeft als uitgangspunt de decentralisatie van de normalisatiewerkzaamheden: het opvolgen van normalisatiewerkzaamheden wordt waargenomen door sectoroperatoren met know-how binnen hun specifieke sector.

Het WTCB werd goedgekeurd als Sectorale operator voor een reeks normalisatiecommissies, sommige in samenwerking met andere instellingen.

Dit deel van de website is gewijd aan de normalisatie activiteiten van de commissies toegewezen aan het WTCB.

Inschrijving voor de commissies toegekend aan de Sectorale Operator WTCB of WTCB-SECO