Belgian Construction Quality Society

De vzw BCQS, die in 1994 opgericht werd door het WTCB en SECO, heeft als opdracht om alle bij het bouwproces betrokken partners op te leiden en te begeleiden bij de invoering van een systeem voor het beheer van kwaliteit, veiligheid en milieu.
BCQSHiertoe worden er elk jaar opnieuw diverse acties gevoerd.
Zo worden er tweemaal per jaar verschillende opleidingsmodules gepland en voorgesteld via een persoonlijk schrijven of via de website www.bcqs.be.

Op basis van de initiatieven die sinds het begin van de jaren 2000 genomen werden door de labels Qualibouw (in het Vlaamse Gewest) en CoQual (in het Waalse Gewest) heeft de nieuwe vzw Construction Quality het label Construction Quality Management met één, twee of drie sterren ontwikkeld, dat als oogmerk heeft om het kwaliteitsbeheer binnen de Belgische bouwsector te uniformeren en te dynamiseren.


Construction Quality
Deze actie berust op een gegroepeerde opleiding van twee halve dagen, die – indien nodig – kan aangevuld worden door rechtstreekse begeleidingen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar de website www.constructionquality.be.

De begeleiding van bepaalde bedrijven bij de certificering van hun VCA- en/of OHSAS 18001-veiligheidssysteem heeft ertoe geleid dat een aantal ervan aan BCCA gevraagd heeft om geauditeerd te worden.

Er vinden eveneens begeleidingen plaats om de bouwbedrijven te sensibiliseren voor het thema milieubeheer.
Voor meer desbetreffende informatie verwijzen we naar de website www.marco-construction.be.

Ook de opleiding van plaatsers van brandwerende deuren valt te beurt aan BCQS.

Contact
:

Olivier Vandooren
Olivier Sabbe

WTCB - CSTC - BBRI
Lozenberg 7
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel: +32 2 716 42 11
Fax: +32 2 725 32 12
http://www.wtcb.be
info@bbri.be

Certificering – Belgian Construction Certification Association

Sedert 1992 profileert de door het WTCB en SECO opgerichte vzw BCCA zich als leider voor de certificering in de Belgische bouwsector.BCCA
De vennootschap werd door BELAC van de Federale Overheidsdienst "Economie" geaccrediteerd, en dit zowel voor producten (CE-markering, BENOR, ATG …) als voor kwaliteitsbeheersystemen (ISO 9001), veiligheidssystemen (VCA en OHSAS 18001) als milieusystemen (ISO 14001 en EMAS).

Op vraag van de sector en gelet op de marktgebonden beperkingen heeft BCCA eveneens certificeringssystemen ontwikkeld voor het fabricageproces (met name voor schrijnwerkers die een CE-markering willen verkrijgen) en/of het uitvoeringsproces (bijvoorbeeld voor het injecteren van isolatie in muren).

De certificering van personen (bv. voor anticorrosieschilders) werd met de steun van de betrokken beroepsfederaties ingesteld voor moeilijk te controleren activiteiten, waarbij een goede uitvoering grote vakbekwaamheid vereist.

De plaatsers van brandwerende deuren (opgeleid door BCQS en gecertificeerd door de Federale Overheidsdienst "Binnenlandse Zaken" via ISIB), evenals de betonherstellers en polyethyleenlassers (BCCA met BECETEL) hebben belang bij deze certificering.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.bcca.be.