Geldigheidsgebied en duur

Een merkinschrijving is tien jaar geldig, te rekenen vanaf de depotdatum. De registratie kan met een onbeperkt aantal periodes van tien jaar worden verlengd. Een merk kan dus in principe voor eeuwig worden beschermd. Daarvoor moet u er wel voor zorgen dat uw registratie wordt vernieuwd door het betalen van de nodige taksen aan de betrokken instantie.

Om uw merkrecht in stand te houden moet u uw merkregistratie onderhouden. Dit betekent dat u uw merk moet bewaken, gebruiken en up-to-date houden (voor meer info, zie ook hier). En uiteraard uw registratie op tijd vernieuwen.

Nationaal niveau

In principe biedt een nationaal merk bescherming in een welbepaald land en wordt het gedeponeerd bij het betrokken nationale merkenbureau. Wanneer u slechts actief bent in één land of enkele landen buiten de Benelux, kan deze optie aantrekkelijk zijn. De Benelux vormt hierop een uitzondering: de drie Benelux-landen beschikken immers over een gemeenschappelijk registratiesysteem, dat gebaseerd is op een eenvormige Benelux-wet op de merken. Een Benelux-merk bekomt men via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Meer info over de procedure vindt u hier

Europees niveau

Het gemeenschapsmerk/ Uniemerk biedt bescherming in alle landen van de Europese Unie. Het wordt verkregen door een eenvoudige registratieprocedure bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO): één aanvraag en één procedure. Voor een Uniemerk geldt het principe "alles of niets" en bescherming in een gebied waar u niet actief bent, kan risico's met zich meebrengen. Meer info over de potentiële risico's vindt u hier en over de procedure hier.

Internationaal niveau

U kunt merkbescherming verkrijgen in meerdere landen door één enkele rechtstreekse registratieaanvraag bij een nationaal of regionaal bureau. Het betreft landen die lid zijn van het Protocol van Madrid. Een internationaal merk dat op deze manier geregistreerd werd, heeft in de betrokken landen dezelfde effecten als aanvragen of registraties van merken die rechtststreeks in elk van deze landen afzonderlijk zouden ingediend worden.

 

 

>> Merken

>> Homepagina Octrooicel