Bescherming met merken

Voorwaarden

Vooraleer een teken te deponeren en procedures met de daarbij horende kosten op te starten, is het verstandig eerst na te gaan of het gekozen teken wel voldoet aan de beschermingsvoorwaarden. Meer info hierover.

Verifieer ook of het teken nog beschikbaar is voor de producten of diensten die u voor ogen heeft. Hiervoor kan u terecht op het gratis online Merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Individueel merk

Een individueel merk onderscheidt de producten of diensten van één welbepaalde onderneming van die van andere ondernemingen. De titularis van een merk kan een wettelijke of een natuurlijke persoon (of een groep personen) zijn.

Het grootste deel van de merken zijn individuele merken.

Collectief merk

Een collectief merk onderscheidt de producten of diensten van verschillende ondernemingen die één of meerdere kenmerken delen. De gemeenschappelijke kenmerken waarop collectieve merken duiden, kunnen betrekking hebben op o.a. kwaliteitscriteria, productiemethodes of herkomst, maar ook bijvoorbeeld op het feit dat de producent van de waren of de aanbieder van de diensten gewoon lid is van een bepaalde beroepsvereniging. Het collectieve merk doet dienst als garantie voor deze gemeenschappelijke kenmerken.

De titularis van een collectief merk mag het merk niet zelf gebruiken, maar houdt toezicht op het gebruik van het merk door derden. De hoedanigheid en de selectiecriteria van het merk worden bepaald door het ‘reglement op het gebruik en het toezicht van het merk', dat de titularis moet indienen samen met de registratieaanvraag van het merk. Een collectief merk kan eigendom zijn van associaties van fabrikanten, producenten, leveranciers van diensten of handelaars, evenals van wettelijke personen die onder de publieke wet vallen.

Meer info over de procedure en de beschermingsvoorwaarden, vindt u hier.

Waarom een merk beschermen?

Het merk van een product of een dienst kan een synoniem zijn van het merk en het imago van een onderneming en kan een economische waarde worden met groeipotentieel. Als er geen bescherming aangevraagd wordt voor een merk, kunnen derden profiteren van de investeringen van de maker van het merk. De enige manier om het volledige recht op een merk te bekomen, is door het te registreren.U kunt het ®-symbool gebruiken, maar het gebruik is niet verplicht in België. Dat wekt het vertrouwen van uw klanten. TM staat voor trademark (meer info).

Een merk verleent de titularis het exclusieve recht erop. De titularis kan elke derde partij beletten om zonder zijn toestemming gebruik te maken van dezelfde of gelijkaardige tekens voor de commercialisering van producten en/of diensten die identiek zijn aan of verbonden zijn met degenen die beschermd worden door het merk.

U kunt uw merk verkopen of het in licentie geven, want een geregistreerd merk is geld waard.

Merken versus auteursrechten

Namen en logo's van producten, diensten of ondernemingen vallen onder de bescherming van een merk. Auteursrechten beschermen geen namen. Titels, slogans of logo's worden daarentegen wel auteursrechtelijk beschermd indien ze getuigen van voldoende originaliteit.

 

 

>> Merken

>> Homepagina Octrooicel