Aanvraagprocedure

Merk registreren

Het volstaat niet om als eerste een onderscheidend teken te gebruiken. U moet dit teken als merk laten registreren voor bepaalde categorieën van waren of diensten.

Naargelang het territorium waar u merkbescherming wenst, moet u de desbetreffende procedure volgen:

  • Nationaal merk - Beneluxmerk
  • Europees niveau: het Gemeenschapsmerk/ Uniemerk
  • Internationaal merk

Beschermingsniveaus

Nationaal niveau

In principe biedt een nationaal merk bescherming in een welbepaald land en wordt het gedeponeerd bij het betrokken nationale merkenbureau. Wanneer u slechts actief bent in één land of enkele landen buiten de Benelux, kan deze optie aantrekkelijk zijn.

Benelux-merk

De Benelux vormt hierop een uitzondering: de drie Benelux-landen beschikken immers over een gemeenschappelijk registratiesysteem, dat gebaseerd is op een eenvormige Benelux-wet op de merken. Een Benelux-merk bekomt men via het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Meer info over de procedure vindt u hier.

BBIE: Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
Zoekmachine: Merkenregister

Europees niveau

Het Gemeenschapsmerk/ Uniemerk biedt bescherming in alle landen van de Europese Unie. Het wordt verkregen door een eenvoudige registratieprocedure bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO): één aanvraag en één procedure. Voor een Uniemerk geldt het principe “alles of niets” en bescherming in een gebied waar u niet actief bent, kan risico’s met zich meebrengen. Meer info over de potentiele risico's vindt u hier en over de procedure hier.

EUIPO: Bureau voor Intellectuele eigendom van de Europese Unie 
Zoekmachine: register

Internationaal niveau

U kunt merkbescherming verkrijgen in meerdere landen door één enkele rechtstreekse registratieaanvraag bij een nationaal of regionaal bureau. Het betreft landen die lid zijn van het Protocol van Madrid. Een internationaal merk dat op deze manier geregistreerd werd, heeft in de betrokken landen dezelfde effecten als aanvragen of registraties van merken die rechtststreeks in elk van deze landen afzonderlijk zouden ingediend worden. Voordeel ten opzichte van het Uniemerk is, dat de risico’s worden beperkt doordat problemen in één land ook alleen gevolgen kunnen hebben voor de bescherming in dat land. De aanvraag wordt eerst ingediend via het nationaal of regionaal bureau: bv. het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) voor de Benelux. Het WIPO handelt de aanvraag daarna verder af. Een internationaal merk dat volgens het systeem van Madrid geregistreerd werd, is gelijkwaardig aan een rechtstreekse aanvraag of registratie van het merk in elk van de door de aanvrager aangegeven landen. Meer info over de procedure vindt u hier.

WIPO: World Intellectual Property Organization

Opeisen van het recht van voorrang

Als er een (nationale, Europese of internationale) aanvraag voor bijkomende bescherming in andere landen ingediend wordt binnen de 6 maanden na de aanvankelijke aanvraag, kan men een recht van voorrang (op andere aanvragers, voor hetzelfde merk) opeisen voor de registratie in de bijkomende landen, voor zover de betreffende landen deel uitmaken van het Verdrag van Parijs.

 

 

>> Merken

>> Homepagina Octrooicel