Merken

Het merk is een rechtstitel die aan de titularis een permanente (onbeperkt verlengbaar), maar territoriaal beperkte exclusiviteit verleent voor de exploitatie van een onderscheidend teken. Als merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van producten of van verpakkingen en alle andere tekens eigen aan de producten of diensten van een bepaalde onderneming. De basisfunctie van het merk is het garanderen van de identiteit van een product of dienst. Het stelt de gebruiker in staat de producten en diensten van één onderneming te onderscheiden van deze die een andere herkomst hebben.
>> Homepagina Octrooicel