Diensten van de Octrooicel

Wat kan de Octrooicel doen voor KMO’s?

Op vraag van een onderneming biedt de Octrooicel vrijblijvend onderstaande diensten.
Bouwondernemingen kunnen steeds contact opnemen met de Octrooicel, voor een afspraak of voor informatie per mail, post of telefoon.

Wie is actief in de Octrooicel?

De Octrooicel bestaat uit een gespecialiseerd team van diverse deskundigen in de bouw. Zij verlenen advies betreffende het verkrijgen en gebruiken van intellectuele eigendomsrechten zoals bv. octrooien. Voor de technische ondersteuning in specifieke domeinen binnen de bouw doen de adviseurs van de Octrooicel beroep op gespecialiseerde onderzoekers van het WTCB.

Wat is het doel van de Octrooicel?

De Octrooicel van het WTCB beoogt de sensibilisatie van de bouwsector in het belang van de intellectuele eigendom en een optimaal gebruik van intellectuele eigendomrechten bij innovatie in de bouw. De cel levert o.a. informatie over het lanceren en beschermen van uitvindingen en advies wat betreft het uitbaten van de wetenschappelijke kennis vervat in bestaande octrooien.

Hoe gaat de Octrooicel te werk?

De Octrooicel van het WTCB zorgt voor zowel individuele als collectieve begeleiding van KMO’s in de bouwsector.

Wat betreft individuele begeleiding verleent de Octrooicel gepersonaliseerd advies, op afspraak of schriftelijk.

Op vraag van een onderneming is de Octrooicel vrijblijvend en gratis beschikbaar voor het beantwoorden van octrooivragen en het uitvoeren van opzoekingen in de octrooidatabanken.

De collectieve begeleiding bestaat uit de verspreiding van informatie over intellectuele eigendom door middel van publicaties en studiedagen die via de rubriek agenda op de website worden aangekondigd.

Via deze website levert de Octrooicel eveneens informatie over het hoe en waarom van intellectuele eigendom.

Individuele begeleiding

Beantwoorden van vragen

over intellectuele eigendom in het algemeen b.v.

 • Is het noodzakelijk dat ik een merk, model of i-DEPOT aanvraag?
 • Hoe bescherm ik de naam van mij bedrijf?
 • Moet ik mijn gebouwontwerp registreren om het auteursrecht erop te kunnen afdwingen?

over octrooien in het algemeen b.v.

 • Aan welke voorwaarden dient een uitvinding te voldoen?
 • Hoeveel kost een gemiddeld octrooi?

over een specifieke uitvinding b.v.

 • Komt de uitvinding in aanmerking voor een octrooi?
 • Is octrooibescherming op Belgisch, Europees of internationaal vlak aangewezen?

Opzoekingen in de octrooidatabanken

Documentair onderzoek

 • Wat? het uitvoeren van een opzoeking naar bestaande octrooien in het domein van een welbepaalde uitvinding in het kader van sensibilisering voor intellectuele eigendom.
 • Voor wie? een onderneming die wenst na te gaan of een door hen ontwikkelde uitvinding nieuw is.

Algemene opzoeking

 • Wat? het uitvoeren van een opzoeking naar b.v. het octrooidocument voor een specifieke uitvinding, de geldigheid van een bestaand octrooi in een bepaald land, de octrooien van een bepaalde firma.
 • Voor wie? een onderneming die een overzicht wenst van welke producten waar en door wie beschermd zijn door een octrooi.

Technology watch

 • Wat? het leveren van updates van nieuwe octrooien binnen een bepaald domein.
 • Voor wie? een onderneming die inzicht wil in de evoluties in een specifiek domein en welke concurrenten betrokken zijn.

Collectieve begeleiding

Als onderdeel van de sensibilisatietaak kan de Octrooicel op vraag van hogescholen, universiteiten met bouwopleidingen, verenigingen van bouwprofessionelen en voor individuele bouwondernemingen een introductie in de intellectuele eigendom geven.
De Octrooicel van het WTCB (OCBC) brengt ook tweemaal per jaar een eigen nieuwsbrief uit met het doel om bouwactoren te sensibiliseren.
Via deze website levert de Octrooicel eveneens informatie over het hoe en waarom van intellectuele eigendom.

Opmerkingen

Bovenstaande diensten zijn volledig kostenloos. 
De adviseurs zijn steeds gebonden aan confidentialiteit, vanaf het eerste contact.
De adviezen van de Octrooicel van het WTCB worden louter bij wijze van inlichting gegeven.

 

 

>> Homepagina Octrooicel