Bedrijfsgeheim

Een bedrijfsgeheim is geheime informatie met handelswaarde. Deze informatie kan vaak een voorsprong op de concurrenten opleveren. Daarom houden bedrijven de informatie geheim. Geheim houden betekent dat de informatie niet in de openbaarheid mag komen. En dus ook niet makkelijk toegankelijk is voor derden.

Het kan wel nodig zijn dat meer mensen van de informatie moeten weten. Een werknemer bijvoorbeeld moet van de geheime informatie afweten voor een productieproces. Belangrijk is dan dat ook deze mensen het geheim bewaren en niet laten rondslingeren op kantoor.

Bescherming

Het geheim is geen rechtstitel en levert bijgevolg geen exclusief gebruiksrecht. Geheimhouding bestaat erin technische gegevens die vatbaar zijn voor industriële exploitatie vertrouwelijk te houden en zo namaak te vermijden. Meer informatie over de voordelen en enkele aandachtspunten, vindt u hier terug.

De eigenaar van een bedrijfsgeheim moet zijn bedrijfsgeheimen actief beschermen. Hij/ zij moet zoveel mogelijk in confidentialiteitsovereenkomsten opnemen. Zo weet de ondertekenaar wat hij wel en niet mag met de verkregen informatie. Ook kan hij het bedrijfsgeheim vastleggen in het i-DEPOT.

De Europese Commissie en het Europees Parlement maken werk van een richtlijn betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie tegen het onrechtmatig verkrijgen en openbaar maken daarvan. Meer info en updates hier.

In België bestaat er reeds regelgeving omtrent de openbaarmaking of onrechtmatige verkrijging van bedrijfsgeheimen. Inbreuken op deze regelgeving worden op strafrechtelijk vlak beteugeld, en kunnen beschouwd worden als een vorm van oneerlijke handelspraktijken. (meer info)

 

 

>> Homepagina Octrooicel