OCBC nieuwsbrief

De Nieuwsbrief van de Octrooicel WTCB heeft als doel de bouwsector en de bedrijven in te lichten betreffende de mogelijkheden die de intellectuele eigendom biedt. Wat is een intellectuele eigendom, wat is een octrooi, hoe moet ik octrooien zoeken, waaruit bestaat de mogelijke financiële hulp, wat is technology watch... en nog veel meer kan u hier vinden.

U wenst op de hoogte te zijn en al onze nieuwe nieuwsbrieven van de OCBC te verkijgen via mail? Klik HIER

Newsletter 10

Nieuwsbrief 10 - 2017

 • Bescherming van intellectuele eigendomsrechten: welk land scoort het best?

 • Intellectuele eigendom bevordert de transitie naar duurzame energie

 • Informatie uit octrooien stuwt innovatie

 • Zoeken in de volledige tekst van octrooien: voor- en nadelen

 • De blockchain: wat met de intellectuele eigendom?

Nieuwsbrief 9 - 2017

 • Europa maakt intellectuele-eigendomsrechten toegankelijk voor kmo’s

 • Auteursrechtelijke bescherming: voorwaarden, voordelen en mogelijke gevolgen voor derden

 • Sinds kort kunt u een i-DEPOT openbaar maken

 • Hervormde fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten: ook voor kmo’s

Nieuwsbrief 8 - 2016

 • Merkbescherming: ook voor u interessant!

 • Kent u de innovatiepremie al?

 • Andere spelregels voor nieuw Uniemerk

 • Fiscale aftrek octrooi-inkomsten wordt vervangen

 • Indienen i-DEPOT: meer mogelijkheden

 • Onderwijs & innovatie: de top-100 en de Belgen

Nieuwsbrief 7 - 2016

 • Normalisatie: motor voor innovatie

 • Y02W verzamelt octrooien betreffende afvalstoffenbeheer

 • BHIM wordt EUIPO

 • België presteert goed in octrooiaanvragen

 • Open innovatie: iets voor u?

 • Is uw octrooienportefeuille aan evaluatie toe?

Nieuwsbrief 6 - 2015

 • Zelfherstellend beton

 • Nieuw: uw i-DEPOT, €10 goedkoper!

 • De octrooien achter de uitvindingen

 • Hoe octrooiconclusies ontcijferen?

 • De wondere wereld van octrooien: Handige eend

Nieuwsbrief 5 - 2015

 • Wetgeving over intellectuele eigendom gebundeld

 • Europese octrooiaanvragen op recordhoogte

 • Welke zijn uw rechten als octrooihouder?

 • Waarom een octrooi in licentie geven?

 • Wanneer pleegt iemand inbreuk op een octrooi?

Nieuwsbrief 4 - 2014

 • Octrooien: een Zwitsers zakmes

 • Wegwijs in Espacenet

 • DIY/gratis of betalend/door een expert?

 • Handige vertaalrobot

Nieuwsbrief 3 - 2014

 • Nieuwe website Harmonisatiebureau Interne Markt mikt op een breed publiek

 • Kijk uit voor nepfacturen

 • Technologiewacht

 • Renson® « Wij moeten het hebben van innovatie »

Nieuwsbrief 2 - 2013

 • Fiscale aftrek octrooi-inkomsten interessanter voor kmo’s

 • Europese octrooisysteem revisited

 • Hoe duur is een octrooi ?

 • VelH2O.net: fietsinfrastructuur, waterbeheersingen nutsleidingen in één

Nieuwsbrief 1 - 2013

 • Ver-van-mijn-bedshow ?

 • Gemeenschappelijk EU-octrooieindelijk in zicht

 • De 10 geboden van intellectuele eigendom: juist of fout?

 • Greenskin DVMH: plaatsingsysteem voor groendaken

 

 

>> Publicaties

>> Homepagina Octrooicel