Welke beschermingsvormen bestaan er?

Intellectuele eigendom en industriële eigendom

Intellectuele eigendom kan omschreven worden als het geheel aan prestaties, voortgebracht door de menselijke geest, die het reeds gekende overschrijden.

Deze intellectuele prestaties kunnen juridisch worden beschermd tegen namaak. Er bestaan een hele reeks beschermingsvormen, elk met een eigen specifiek doel. Hieronder vallen octrooien, tekeningen en modellen, merken, kwekerscertificaten en auteursrecht. Naast deze intellectuele eigendomsrechten is ook geheimhouding een mogelijke vorm van bescherming. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn in de meeste gevallen enkel geldig binnen een welbepaald geografisch gebied en voor een beperkte periode.

Industriële eigendom is een deelverzameling van intellectuele eigendom waaronder o.a. octrooien, tekeningen en modellen, merken, kwekerscertificaten vallen. Het auteursrecht behoort hier niet toe.

De verschillende beschermingsvormen voor intellectuele eigendom zijn:

De meest voorkomende en dus relevante beschermingsvormen voor de bouw zijn: octrooien, tekeningen en modellen, merken en het auteursrecht. Over de kwekerscertificaten gaan we niet in detail op deze site.

Er bestaan alternatieven die geen wettelijke bescherming bieden, maar die zeer nuttig kunnen zijn of gebruikt kunnen worden voordat men zich kan beroepen op een officiële beschermingsvorm voor intellectuele eigendom:

Keuze van de geschikte beschermingsvorm

Het is niet in alle gevallen even duidelijk welke rechtstitel voor de beste bescherming zorgt. Een uitvinding kan naargelang zijn aard voor één of meerdere intellectuele eigendomsrechten in aanmerking komen. In sommige gevallen kan het aangewezen zijn verschillende rechten te combineren om een optimale bescherming te bereiken. Vooral de grens tussen octrooi en model als geschikte beschermingsvorm is niet altijd evident.

Als het gaat om een uitvinding betreffende een product of procédé van technische aard, is het octrooi de beste beschermingsvorm. Zo zullen bijvoorbeeld een nieuw soort van bevestigingsschroeven of een nieuwe methode ter vervaardiging van bakstenen in aanmerking komen voor octrooibescherming.

Wanneer het definiërend karakter van een product verbonden is met het uiterlijk ervan is de keuze van een tekening of model meer voor de hand liggend. Zo zal bijvoorbeeld de vorm van een stoel kunnen worden beschermd aan de hand van een model.

De keuze van de geschikte beschermingsvorm hangt o.a. af van het aspect waarop de ‘innoverende' nadruk ligt.

 

 

>> Beschermingsvormen

>> Homepagina Octrooicel