Wat is inbreuk?

Verschillende vormen van inbreuk

Namaak heeft betrekking op kopieën van merken van o.a. kleding, schoenen, parfum, juwelen, gsm- en computers en accessoires, maar ook van speelgoed, geneesmiddelen, merchandising van artiesten en sportclubs, van waspoeder, enz.

Piraterij van intellectuele eigendomsrechten houdt verband met inbreuken op auteursrechten, kopieën van muziek, films, betalende computerspelletjes en televisieprogramma’s, het niet-betalen van de bijdrage voor privékopie.

Inbreuk op een octrooi treedt op wanneer de uitvinding zonder de nadrukkelijke toestemming van de octrooihouder gebruikt wordt. Dit gaat verder dan het verkopen van de uitvinding: ook het produceren, gebruiken, in- of uitvoeren van de uitvinding kunnen een inbreuk op het octrooi betekenen.

Andere inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten hebben betrekking op de illegale reproductie van tekeningen, modellen en kweekproducten, ... .

Wie aanspreken?

De Algemene Directie Economische Inspectie behandelt uw klacht indien deze betrekking heeft op fraude op de Belgische binnenlandse markt. Enkele voorbeelden:

  • u bent de houder van een intellectuele eigendomstitel die anderen exploiteren zonder uw toestemming;
  • een handelaar verkoopt namaakproducten (of heeft u die al verkocht);
  • een niet-gemachtigd organisme biedt u een bescherming aan, bijvoorbeeld via een formulier, of een inschrijving in een register dat zogenaamd een bescherming biedt. (zie artikel in nieuwsbrief 3)

Wenst u meer informatie hieromtrent: link.

U kan bij inbreuk op een specifiek intellectueel eigendomsrecht de betrokken instantie aanspreken om informatie in te winnen:

 

 

>> Beschermingsvormen

>> Homepagina Octrooicel