Beschermingsvormen

Het toepassingsgebied van de intellectuele eigendomsrechten is heel ruim. Hieronder vallen immers benamingen, visuele tekens, kunstwerken, utilitaire creaties, modecreaties, technische uitvindingen, websites, enz.

Allereerst is het belangrijk dat u weet welk intellectueel eigendomsrecht van toepassing kan zijn. Voor elk van deze rechten gelden immers specifieke regels: zo moet u bijvoorbeeld niet in alle gevallen voorafgaande toestemming tot gebruik vragen, zijn de beschermingsvoorwaarden voor een octrooi niet dezelfde als voor het auteursrecht; is de beschermingstermijn verschillend, gelden andere vormvoorschriften, enz.

Indien u twijfelt over de beschermingsmogelijkheid voor een bepaald teken of creatie, dan is het aangewezen een deskundige te raadplegen. Voor meer info, kan u hier terecht.

 

 

>> Homepagina Octrooicel