Octrooi op nationaal vlak

Een nationaal octrooi is enkel geldig binnen de landsgrenzen en is aangewezen indien de voorziene markt voor een uitvinding beperkt is tot één land.

Aanvraag

Aanvraag voor een Belgisch octrooi kan ingediend worden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom die optreedt als Belgisch Octrooibureau. Een Belgische gepubliceerde octrooiaanvraag wordt opgenomen in de octrooidatabanken met een nummer met voorvoegsel 'BE'.

Verlening

Eens alle formaliteiten zijn vervuld en onder voorbehoud van het betalen van de taksen, wordt zo vlug mogelijk na het verstrijken van een termijn van 18 maanden na de datum van indiening (of de voorrangsdatum indien een recht van voorrang werd ingeroepen) een ministerieel besluit tot verlening van het Belgische octrooi afgeleverd. Het octrooi wordt uitgereikt door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Geldigheid

Het bewijs van het betalen van de indieningstaks moet uiterlijk binnen 1 maand na de indiening van de octrooiaanvraag bij de DIE toekomen. (meer info over tarieven)

Handhaving

Het is voor ondernemingen belangrijk om voldoende aandacht aan de handhaving van hun intellectuele rechten te besteden. De wetgever heeft een waaier aan rechtsmiddelen voorzien die houders van intellectuele rechten kunnen toepassen om inbreuken op zijn rechten te bestrijden (meer info).

 

 

>> Geldigheidsgebied en duur

>> Homepagina Octrooicel