Octrooi op internationaal vlak

Er bestaat geen internationale tegenhanger van het Europees octrooi. Wel is het mogelijk gebruik te maken van het samenwerkingsverdrag inzake octrooien, het Patent Cooperation Treaty of PCT, een procedure voor de aanvraag van een reeks octrooien wereldwijd, indien de exploitatie van een uitvinding bescherming vereist in meerdere landen verspreid over de hele wereld. Bij de PCT-route wordt enkel de octrooiaanvraagprocedure gecentraliseerd voor de verschillende landen. Anders dan bij het Europese octrooi, gebeurt verlening apart voor elk van de betrokken landen. Het resultaat is een ook reeks nationale octrooien.

Aanvraag

Aanvraag voor een octrooi op internationaal vlak kan ingediend worden bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, de European Patent Office of de World Intellectual Property Organization. Een gepubliceerde octrooiaanvraag via de PCT-procedure wordt opgenomen in de octrooidatabanken met een nummer dat start met 'WO'.

Verlening

Verlening van een reeks wereldwijd verspreide octrooien gebeurt individueel voor elk van de aangeduide landen door de nationale octrooibureaus. (In de octrooidatabanken wordt voor deze nationale octrooien niet altijd een apart octrooidocument opgenomen.)

Geldigheid

Voor octrooien bekomen via internationale procedure dienen in elk land de ‘nationale’ jaarlijkse taksen te worden betaald. Elk octrooi blijft afzonderlijk geldig zolang de taksen in het betrokken land worden betaald.

Euro-PCT

Men praat over Euro-PCT wanneer de PCT geassocieerd wordt met het Europees octrooi; voor de internationale aanvragen die het voorwerp uitmaken van procedures voor het Europese Octrooibureau, zijn de uiteenzettingen van de PCT en van het reglement van de PCT van toepassing, evenals die van de EPC (European Patent Convention) als aanvulling. Met andere woorden, de beginfase van de uitreikingsprocedure verloopt overeenkomstig de uiteenzettingen van de PCT; verder verloopt de regionale fase volgens de uiteenzettingen van de EPC, voor het Europese Octrooibureau, werkzaam in de hoedanigheid van aangeduid of verkozen bureau.

 

 

>> Geldigheidsgebied en duur

>> Homepagina Octrooicel