Geldigheidsgebied en duur

Octrooi op nationaal, Europees, Europees vlak met eenheidswerking (unitair) of internationaal vlak

Omvang van het beschermingsgebied

Afhankelijk van het beoogde exploitatiegebied voor de uitvinding, kan gekozen worden voor octrooibescherming:

 

  BELGISCH EUROPEES UNITAIR INTERNATIONAAL
indiening octrooi DIE DIE of EPO
(gecentraliseerde indiening voor de verschillende landen)
DIE of EPO (gecentraliseerde indiening voor verschillende landen) DIE of EPO of WIPO
(gecentraliseerde indiening voor de verschillende landen)
verlening octrooi DIE EPO
(gecentraliseerde verlening voor de verschillende landen en nationale geldigverklaringen)

EPO (gecentraliseerde verlening voor de verschillende landen)

 

WIPO
(aparte verlening per land)

 

beschermingsgebied België Reeks te kiezen landen onder de Staatsleden van de EPO (meer dan een dertigtal leden) lidstaten van de EU (zonder Spanje en Italië) Reeks te kiezen landen onder de Staatsleden van de WIPO (meer dan 180 leden)


Indien het aantal landen waar octrooibescherming is gewenst beperkt blijft, kan het overgaan tot nationale aanvragen in de betreffende landen financieel interessanter blijken dan het doorvoeren van een "collectieve" Europese, Europese met eenheidswerking/ unitaire of internationale aanvraag.

Geldigheidsduur octrooi

Een verleend octrooi blijft niet eeuwig geldig. De exclusieve rechten van een octrooi gelden tot 20 jaar na de indiening van de octrooiaanvraag (zie uitzonderingen). Niet alleen is de maximale geldigheidsduur beperkt, het kan ook vervallen bij het niet betalen van de instandhoudingstaksen. Bovendien kan een octrooi worden nietig verklaard wanneer blijkt dat ten tijde van de verlening toch niet aan alle voorwaarden was voldaan. Ten slotte kan de octrooihouder op elk moment zijn octrooi ook geheel of gedeeltelijk herroepen, of er geheel of gedeeltelijk afstand van doen (meer info).

 

 

>> Octrooien

>> Homepagina Octrooicel