Octrooieerbaarheidscriteria

Over het algemeen definieert men een technische uitvinding als zijnde een oplossing voor een technisch bepaald probleem. Deze technische oplossing kan de volgende vormen aannemen:

 • een product (b.v. sandwichpaneel),
 • een vervaardigingsprocédé (b.v. proces voor de aanmaak van mortel),
 • een uitvoeringstechniek (b.v. methode voor ontkisten op de werf), of
 • een combinatie van deze vormen.

Om octrooieerbaar te zijn, moet de uitvinding voldoen aan criteria, zogenaamde octrooieerbaarheidscriteria:

 • de nieuwheid;
 • het inventieve karakter;
 • de industriële toepasbaarheid;
 • geoorloofdheid

Bovendien is eenheid van uitvinding vereist. Dit betekent dat de uitvinding slechts handelt over één enkel technisch concept.

Ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden en esthetische vormgeving zijn niet octrooieerbaar.

Nieuwheid

Nieuwheid houdt in dat de uitvinding geen deel uitmaakt van de huidige stand van de techniek. Dit betekent dat er over de uitvinding nog geen informatie kon verschijnen onder een publiek toegankelijke vorm, in om het even welke taal en in om het even welk land.
Dit betekent ook dat een uitvinder zijn uitvinding niet publiekelijk mag maken alvorens hij een octrooiaanvraag indient.

Opmerking: men hoeft echter het warm water niet te hebben uitgevonden om aanspraak te kunnen maken op een octrooi. Een verbetering van een bestaand concept kan als octrooieerbaar beschouwd worden als ze een vernieuwend karakter heeft en als ze een oplossing aanbrengt voor een bepaald probleem.

Inventiviteit

De verwezenlijking van de uitvinding dient te berusten op uitvinderswerkzaamheden. Dit houdt in dat het niet vanzelfsprekend moet zijn dat een persoon met een gelijkaardige technische achtergrond tot hetzelfde resultaat komt.

Industriële toepasbaarheid

De uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn. Het moet met andere woorden mogelijk zijn de uitvinding te exploiteren op commercieel vlak.

Geoorloofd

Uitvindingen waarvan de commerciële exploitatie strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden, zijn niet octrooieerbaar. Ook uitvindingen waarvan de toepassing:

 • ernstige schade aan het milieu met zich mee zou brengen;
 • zou indruisen tegen de bescherming van het leven;
 • de gezondheid van mensen, dieren of planten zou schaden,

zijn niet geoorloofd.

 

 

>> Bescherming met een octrooi

>> Homepagina Octrooicel