Bescherming met een octrooi

Ruilprincipe

Het octrooisysteem is gebaseerd op een ruilprincipe: in ruil voor het recht om de exploitatie van zijn uitvinding te verbieden aan derden zonder toestemming, stemt de houder van een octrooi in met de publicatie van de details van zijn uitvinding. Zo bevat het octrooidocument een volledige omschrijving van de te beschermen uitvinding. Op basis van deze omschrijving dient het namelijk mogelijk te zijn voor de gemiddelde vakman om de uitvinding te reproduceren.

Octrooidocumenten vormen dus een zeer rijke bron aan informatie. Men schat dat 80% van de technologische kennis uitsluitend vervat zit in octrooidocumenten.


Om octrooieerbaar te zijn, moet de uitvinding voldoen aan criteria, de zogenaamde octrooieerbaarheidscriteria.

 

 

>> Octrooien

>> Homepagina Octrooicel