Kosten en subsidies

Met deze pagina willen we de lezer louter op weg helpen met het vinden van informatie over de kosten van een octrooi en de eventuele subsidies die een aanvrager kan bekomen. Het behoort niet tot de diensten van de Octrooicel van het WTCB om een kostenplaatje op te stellen voor een aanvrager.

Kosten

Bij de aanvraag en het gebruik van een octrooi komen heel wat kosten kijken.
De kosten voor een octrooi zijn afhankelijk van volgende factoren:

  • de complexiteit van de te beschermen uitvinding
  • de omvang van het gebied waarin bescherming is gewenst (aantal landen).

De totale kost van een octrooi bestaat uit:

  • administratieve kosten voor het indienen van de octrooiaanvraag (indieningstaks, onderzoektaksen)
  • kosten voor de octrooigemachtigde (opstellen octrooitekst en follow-up van de procedure van inbewaringgeving)
  • procedurekosten (in landen waar een onderzoek ten gronde wordt uitgevoerd)
  • instandhoudingskosten (jaarlijkse taksen)

Voor een octrooi op Europees of internationaal vlak komen er vertalingskosten bij.

Tenslotte moet u er over waken dat uw octrooirechten niet worden geschonden en moet u bij een overtreding de nodige juridische stappen zetten, wat ook geld kost. Bovenstaande houdt dus geen rekening met eventuele kosten bij het optreden tegen inbreuk.

Voor meer en actuele informatie, kan u terecht bij Dienst voor de Intellectuele Eigendom.

Subsidies

Omdat subsidies onderhevig zijn aan veranderingen, verwijzen wij u door naar de rechtstreekse bronnen voor actuele informatie:

- op federaal niveau
- op gewestelijk niveau: Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest

 

 

>> Octrooien

>> Homepagina Octrooicel