Aanvraagprocedure

Van uitvinding tot octrooi

De procedure van uitvinding tot octrooi behelst de volgende stappen:

1. Vooraf nagaan van de octrooieerbaarheid
2. Opmaken van het aanvraagdossier
3. Indienen van de aanvraag
4. Onderzoek van de aanvraag
5. Verlening van het octrooi
6. Instandhouding van het octrooi

Tot de indiening verloopt de procedure analoog voor een octrooi op nationaal, Europees, Europees octrooi met eenheidswerking/ unitair of internationaal vlak.
Wat betreft verlening, publicatie en instandhouding zijn er specifieke procedures naargelang er wordt gekozen voor de nationale, Europese of internationale route.

De Innovaccess website van de Europese Unie geeft meer informatie over de te volgen nationale procedure per EU land.

 

 

>> Octrooien

>> Homepagina Octrooicel