Octrooien

Wat is een octrooi?

Een octrooi is de wettelijke bescherming van een uitvinding van technische aard. Een octrooi biedt de houder het recht om de commercialisatie van zijn uitvinding door derden te verbieden. De rechtstitel is beperkt in tijd en geldig binnen een welbepaald geografisch gebied.

De Engelse vertaling voor octrooi is ‘patent’.
In het Frans spreekt men van een ‘brevet’.
Beide termen worden ook in het Nederlands gebruikt.

Aan wie komt een octrooi toe?

De uitvinder is diegene die een uitvinding tot stand heeft gebracht. Indien andere personen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de uitvinding, kunnen zij als (mede)uitvinder worden beschouwd. Voor de wet verkrijgt ieder een gelijk aandeel en men doet er goed aan om eventuele andere regelingen of afspraken schriftelijk vast te leggen.

De uitvinder of zijn rechtverkrijgende heeft het recht om een octrooi aan te vragen. Het recht komt dus in beginsel toe aan de uitvinder, tenzij hij/zij contractueel dit recht heeft overgedragen. De octrooiaanvrager is eigenaar van een octrooi, eventueel samen met anderen bijvoorbeeld wanneer een deel van de uitvinding is overgedragen of wanneer meerdere uitvinders gezamenlijk recht hebben op een octrooi.

Voor bijzondere gevallen, zoals bij personen in dienstverband, vind je meer info bij Dienst voor de Intellectuele eigendom.

Voorbeelden van octrooien

In 1865 verkreeg Thomas Stetson een octrooi voor zijn uitvinding van het dubbel glas (volledig octrooi).

 

In 1889 verkreeg Joseph Monier een octrooi met als titel 'Systèmes de constructions en ciment et fer' of gewapend beton, een octrooi dat de bouwsector drastisch zou veranderen (volledig octrooi).Een recenter octrooi met grote impact in de bouwsector is het octrooi voor het produceren van blauw licht met LEDs. Samen met de reeds bestaande technologieën maakte deze uitvinding het mogelijk om wit licht te produceren, de basis voor de LED-revolutie op vlak van verlichting in gebouwen (volledig octrooi).


 

 

>> Homepagina Octrooicel