Partners van de Octrooicel van het WTCB

FOD Economie
De Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) van de Federale Overheidsdiensten Economie KMO, Middenstand en Energie (FOD Economie) regelt de bescherming van de intellectuele en industriële eigendom in België. Dit omvat zowel het afleveren van octrooien als van andere wettelijke beschermingsdocumenten.

logo FOD 

De Octrooicellen

Naast het OCBC (OctrooiCel voor het Bouwbedrijf – Cellule Brevets de la Construction) zijn er in België nog octrooicellen actief:

CENTEXBEL
De octrooicel van CENTEXBEL richt zich tot KMO's in de textielsector. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Belgische Textielindustrie (CENTEXBEL) is een onderzoekscentrum voor textiel en verenigt bedrijven uit de textielindustrie.

Essenscia
De octrooicel van essenscia richt zich hoofdzakelijk op bedrijven die actief zijn in de chemische industrie. Essenscia is de federatie van de chemische nijverheid en life sciences.

SIRRIS
De octrooicel van SIRRIS richt zich tot KMO's in de technologische sector. SIRRIS is een onderzoekscentrum voor de technologische industrie en verenigt o.a. bedrijven uit de sectoren van de metaal- en kunststofverwerking, mechanica & mechatronica, elektronica & elektrotechniek en informatie- en communicatietechnologie.

PATLIB-centra

logo PATLIB

De PATLIB (PATent LIBrary) centra zijn instituten met expertise in de bescherming van intellectuele eigendom met inbegrip van octrooien. De status van PATLIB centrum wordt toegekend door de European Patent Office (EPO). Elk Europees land dat lid is van de European Patent Convention (EPC) heeft één of meerdere nationale PATLIB centra, bestaande uit een nationaal octrooibureau (national patent office) en verschillende regionale informatiepunten (patent information points). De centra beogen enerzijds een onderlinge uitwisseling aan informatie, en anderzijds een lokale informatieverstrekking naar ondernemingen toe.

België

Dienst voor de Intellectuele Eigendom
Belgisch octrooibureau

Centexbel
Regionaal PATLIB centrum

Sirris
Regionaal PATLIB centrum

WTCB - Octrooicel
Regionaal PATLIB centrum

Katholieke Universiteit Leuven
Regionaal PATLIB centrum

Picarré
Regionaal PATLIB centrum

Université Libre Bruxelles
Regionaal PATLIB centrum

PATLIB Hainaut
Regionaal PATLIB centrum

Vrije universiteit Brussel
Regionaal PATLIB centrum

Andere

CFIB
CFIB is een beroepsvereniging van Franse octrooi-informatie.

C-Watch
De Octrooicel werkt samen met de C-Watch. Dit initiatief houdt u op de hoogte van de nieuwste innovatieve ideeën en producten uit de bouwsector.

European Patent Office
De European Patent Office (EPO) is het Europees octrooibureau. De EPO beoogt een optimale samenwerking op Europees vlak wat betreft octrooibescherming en octrooi-informatie. De dienst verstrekt Europese octrooien, geldig in de gewenste lidstaten van de European Patent Convention (EPC) op basis van één gecentraliseerde procedure.

IIDI
Innovatie ID, een initiatief dat georganiseerd is door het WTCB met het doel om innovatieve producten en systemen in de bouw te bevorderen door het afleveren van een verklaring van gebruiksgeschiktheid.

Innovatiecentrum
De innovatiecentra in Vlaanderen vormen ieder een lokaal aanspreekpunt voor bedrijven rond innovatie.

Octrooicentrum Nederland
Het Nederlandse Bureau voor de Industriële Eigendom is de overheidsinstantie die in Nederland octrooien verleent.

Technologische Dienstverlening
Technologische dienstverlening voor de Brusselse ondernemingen van de bouwsector.

VLAIO
Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) is het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle Vlaamse ondernemingen. VLAIO informeert en begeleidt bedrijven o.a. bij het verkrijgen van subsidiëring voor innovatieactiviteiten en het zoeken van onderzoekspartners.

WON Nederland
De Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland (WON) is in 1977 opgericht met als doel kennis over octrooi-informatie te verspreiden en daarnaast te bevorderen dat de in octrooien neergelegde technisch-wetenschappelijke informatie optimaal toegankelijk en beschikbaar is. De WON verenigt de octrooi-informatiespecialisten van bedrijven en instellingen.

World Intellectual Property Organization
De World Intellectual Property Organization (WIPO) is een internationale organisatie die het gebruik en de bescherming van intellectuele eigendom behandelt. WIPO beheert allerlei internationale conventies met betrekking tot verschillende aspecten van de intellectuele eigendom. 

 

 

>> Homepagina Octrooicel