Archief nieuws

2015

TOP

De middelenboom helpt de conclusies van een octrooi gemakkelijker te ontcijferen 01-12-2015

In onze nieuwsbrief 6 staat een artikel over het ontcijferen van octrooiconclusies. De volledige conclusie van het voorbeeld uit dat artikel vind je hier terug, samen met nog meer informatie.

De gipsplaat bestaat 125 jaar 16-10-2015

De eerste gipsplaat werd in 1890 uitgevonden in de Verenigde Staten door 2 New Yorkse ingenieurs. Voor meer uitleg en de geschiedenis, klik hier voor het volledige artikel.

Open Innovatie 07-10-2015

'Open Innovation’ is een concept dat populair werd gemaakt door Henry Chesbrough, professor en directeur van het Center for Open Innovation in Berkeley. Het is een manier van innoveren op basis van uitwisseling en samenwerking. (zie volledig artikel)

Het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel: kosteloze bescherming 30-06-2015

Intellectuele eigendom is de verzamelnaam voor een reeks van rechten die bekomen kan worden voor creaties. De misvatting bestaat dat je elke vorm van intellectuele eigendom dient te beschermen aan de hand van allerlei dure en ingewikkelde procedures. Er zijn echter enkele vormen waarbij de rechtstitel automatisch wordt verkregen. Het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel is daar eentje van. (zie volledig artikel)

Inbreuk op een octrooi: kan u uw uitvinding commercialiseren? 12-06-2015

U kreeg een origineel idee dat mogelijk industrieel uitgewerkt kan worden en u wenst te weten te komen of uw uitvinding of product beschermd is door een bestaand octrooi. Dit is inderdaad een pertinente vraag die u zich moet stellen want, wanneer dit het geval is, zal het concurrerend octrooi u beletten om uw product op de markt te brengen. Het doel van dit artikel is de werkwijze uiteen te zetten om op deze vraag te kunnen antwoorden.

Y-classificatie in het CPC-systeem voor nieuwe duurzame technologieën - 01-04-2015

Naar aanleiding van het groeiende bewustzijn over de gevaren van de klimaatverandering worden er, zowel door bedrijven als door onderzoeksinstellingen, steeds meer technologieën ontwikkeld die de CO2-uitstoot van onze maatschappij kunnen helpen verlagen. Om al deze duurzame technologieën sneller en eenvoudiger te kunnen opzoeken in de nieuwe classificatiestructuur voor octrooien, het Cooperative Patent Classification System (CPC), werd hiervoor een speciale Y-sectie gecreëerd. (voor het volledige artikel: zie hier)

Belangrijke veranderingen - Subsidies voor het indienen of uitbreiden van een octrooi in 2015

Er zijn belangrijke veranderingen aangebracht in de pocedures voor het verkrijgen van subsidies bij het indienen of uitbreiden van een octrooi (voor KMO's met een functionele operationele zetel in Wallonië) !
Ga naar de website "Portail de la Recherche et des Technologies en Wallonie", waar je alle nodige informatie vindt.

 

2014

TOP

Een gemeenschappelijk IT-systeem " Benelux Patent Platform (BPP) " voor België, Nederland en Luxemburg

In het kader van de Benelux Organisatie voor Intellectuele Eigendom hebben de Nationale bureaus voor Intellectuele Eigendom in België, Nederland en Luxemburg een gemeenschappelijk IT-systeem, the Benelux Patent Platform (BPP), ontwikkeld om alle bedrijfsprocessen die verband houden met octrooien voor de drie nationale bureaus te moderniseren en te ondersteunen. (voor het volledige artikel: zie hier)

Nieuwe « Praktische gids voor steun voor de bescherming van intellectuele eigendom in Wallonië”

De Directie voor de begeleiding van het onderzoek in het Waals Gewest heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de « Praktische gids voor steun voor de bescherming van intellectuele eigendom in Wallonië”

Deze gids is een goed vertrekpunt voor iedereen die financiële hulp zoekt tijdens het aanvraagproces van octrooien. U vindt er informatie over het percentage van de financiële steun, de evaluatiecriteria, de administratieve procedures, etc.

Het Waals Gewest steunt bedrijven tijdens de verschillende fasen van de aanvraagprocedure van een octrooi:

 1. Voorbereiding en eerste neerlegging (PATDE )
 • Nieuwheidsonderzoek
 • Redactie van de octrooiaanvraag
 • De eerste indiening
 1. Tijdens de aanvraagprocedure (PATEX )
 • Indiening en analyse van het verslag van het onderzoeksrapport
 • Het neerleggen van een nationale, regionale of internationale aanvraag
 • Het inroepen van de voorrang van de eerste indiening
 • De procedure(s) voor de evaluatie van de octrooieerbaarheid
 • Drukwerk en vertalingen
 • De instandhoudingstaksen tijdens de procedure
 • De nationale validaties (enkel voor Europese octrooien)
 1. Na het octrooi : beroep (PATOP)
 • De honoraria en advieskosten die optreden na de subsidieaanvraag
 • Kosten specifiek gelinkt aan de beroepsprocedure

De gids kan geraadpleegd worden via http://recherche-technologie.wallonie.be/

Zitdag Intellectuele Eigendom - 18 november - Brussel

Op 18 november vindt in Brussel een nieuwe editie van de Zitdag Intellectuele Eigendom plaats.

Starters, bedrijfsleiders, designers, uitvinders en ontwerpers kunnen tijdens deze zitdag in een persoonlijk gesprek vragen stellen over octrooien, merken en modellen aan specialisten in de materie van intellectuele eigendom.

Ook de Octrooicel van het WTCB zal aanwezig zijn

Voor meer informatie, klik hier.

Vooraf inschrijven is gratis maar verplicht en kan via www.jotformpro.com/BBIE/zitdag2014

Concrete day 16 oktober 2014 Brussel

Een evenement voor betonliefhebbers waarbij tal van nieuwigheden aan bod komen. De dienst Octrooicel zal ook aanwezig zijn voor advies over intellectuele eigendomsrechten zoals o.a. octrooien. Gelieve voor specifieke vragen een afspraak te maken via octrooi@bbri.be

BIS Bouwbeurs - 4 - 12 oktober 2014 Flanders Expo

Op de BIS Bouwbeurs kan je terecht voor professioneel advies over bouwen en verbouwen. Het WTCB zal hierbij ook aanwezig zijn. Inschrijven op de website van BIS voor een individuele afspraak met het WTCB is verplicht. Kies voor 'technisch advies i.v.m. de bouw'. Ook de dienst Octrooicel zal op donderdag 9 oktober ter beschikking staan voor het beantwoorden van vragen over intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien. Gelieve een afspraak te maken via octrooi@bbri.be

KMO Kennisbeurs - 7 oktober 2014

Op 7 oktober organiseert het Innovatiecentrum de 4e editie van de KMO Kennisbeurs. Hier ontmoet je technologische experten, designers en juridische specialisten die je kunnen helpen met jouw innovatieplannen. De dienst Octrooicel zal ook die dag ter beschikking staan voor het beantwoorden van vragen over intellectuele eigendomsrechten zoals o.a. octrooien. Inschrijven via de website is verplicht (lees meer). Via e-mail (octrooi@bbri.be) kan een individuele afspraak met de Octrooicel worden vastgelegd (dit telt echter niet als geldige inschrijving voor de beurs!)

België heeft het 'Verdrag van een eengemaakt octrooigerecht' geratificeerd

Tot op heden hebben 4 landen het 'Verdrag van een eengemaakt octrooigerecht' ondertekend. Oostenrijk was het eerste land dat het verdrag heeft geratificeerd. Daarna volgde Frankrijk in het begin van 2014 en Zweden begin juni 2014. Ook België heeft het verdrag ondertekend op 6 juni 2014. (meer informatie:hier)

Presentatie van de derde WEBEX staat nu online

De voorlopig laatste sessie van een reeks van drie sessies WEBEX staat nu online. In deze derde sessie leert u via een gratis zoekmachine octrooien te zoeken. Via allerhande tips ondervind je op welke manier een zoekopdracht verloopt waarna je zelf aan de slag kan.

Via deze link kan u de webex opnieuw beluisteren.

Presentatie van de tweede WEBEX staat online

De presentatie van de tweede sessie van een reeks van drie sessies WEBEX vindt u nu online terug. In deze tweede sessie krijgt u een idee over de informatie die u in een octrooi kan vinden. Deze informatie kan voor jouw bedrijf nuttig zijn bij de uitwerking van uw businessplan voor de volgende jaren, of u helpen bij uw beslissingen rond intellectuele eigendom.

Via deze link kan u de webex opnieuw beluisteren.

Presentatie van de eerste WEBEX staat online

De presentatie van de eerste sessie van een reeks van drie sessies WEBEX vindt u nu online terug (zie pdf hieronder). In sessie 1 hebben we een antwoord gegeven op de vraag '(Waarom) Is intellectuele eigendom belangrijk voor bouwbedrijven?'

2013

TOP

Zitdag DIE/BBIE - 12 november 2013 Brussel

Starters, bedrijfleiders (KMO), designers, uitvinders en ontwerpers kunnen met hun vragen over patenten, merken en modellen terecht tijdens een zitdag, georganiseerd door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) en het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Deze zitdag gaat door op 12 november te Brussel, gebouw FOD Economie - North Gate III - Koning Albert II-laan 16. De deelname is gratis, maar inschrijven voor 23 oktober is verplicht (link). Na inschrijving ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging. Een week voor de zitdag krijgt de deelnemer een bevestiging van zijn deelname met alle praktische details. Om de gesprekken zo efficïent mogelijk te laten verlopen, wordt via het inschrijvingsformulier gevraagd het project kort voor te stellen en de te stellen vragen te formuleren (dit gebeurt in alle vertrouwen).
Experten met de juiste informatie over juridische en fiscale aspecten zullen ook aanwezig zijn. Deelnemers hebben de mogelijkheid om één of meerdere experten te raadplegen. In de mate van het mogelijke zullen de gesprekken op elkaar aansluiten. De gesprekken duren 40 minuten. Tussendoor kunnen de deelnemers gebruik maken van een werkplek. Gedurende de hele dag is er voor de partners en de deelnemers de gelegendheid tot netwerken.

 

BIS bouwbeurs - 05 - 13 oktober 2013 Flanders Expo

BIS bouwbeurs viert dit jaar zijn 25ste verjaardag. Meer dan 500 exposanten staan klaar met hun raad en advies voor al je vragen wat betreft bouwen en verbouwen. Het WTCB zal hierbij ook aanwezig zijn. De dienst Octrooicel zal op maandag 7 oktober ter beschikking staan voor het beantwoorden van vragen over intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien. Inschrijven op de website van BIS is verplicht. Kies voor 'technisch advies i.v.m. de bouw'. Ondernemingen kunnen, zoals gewoonlijk, via de normale wegen steeds een afspraak maken. 

Goed nieuws voor KMO's: fiscale aftrek voor octrooi-inkomsten wordt toegankelijker

In 2007 wordt de aftrek voor octrooi-inkomsten ingevoerd als stimulans voor innovatie. Dit houdt in dat 80 % van (bruto-)inkomsten uit octrooien kunnen worden afgetrokken van het belastbaar resultaat, wat neerkomt op een maximum belasting van 6,8% met betrekking tot deze inkomsten (i.p.v. het gewone Belgische tarief in de vennootschapsbelasting van 33,99%).

Om van deze fiscale aftrek te kunnen genieten moet de onderneming o.a. beschikken over een onderzoekscentrum waar het octrooi ontwikkeld of in het geval van een licentie verbeterd wordt. Dergelijk onderzoekscentrum dient te voldoen aan de vereisten van een bedrijfsafdeling of een afzonderlijke tak van werkzaamheid. Dit betekent dat het onderzoekcentrum ook op eigen middelen kan werken, meer bepaald op financieel en boekhoudkundig gebied. Voor KMO’s vormden deze voorwaarde een hinderpaal, zij beschikken namelijk niet altijd over de nodige middelen om een apart onderzoekscentrum te onderhouden.

Vanaf aanslagjaar 2014 wordt de voorwaarde van het ‘eigen onderzoekscentrum’ specifiek voor KMO’s geschrapt. Het volstaat dat de KMO octrooihouder is. KMO’s kunnen nu ook genieten van deze aftrek voor octrooi-inkomsten. Deze beslissing is niet enkel gunstig voor de kleine ondernemingen, maar zal ongetwijfeld een belangrijke aanmoediging zijn voor innovatie en ontwikkeling in de Belgische ondernemingswereld.

De octrooicellen: bescherm en valoriseer uw uitvindingen

De stimulatie van innovatie en creativiteit is van cruciaal belang om te concurreren in de kenniseconomie. Intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien spelen een belangrijke rol bij de stimulatie van innovatie aangezien ze de waarde van uitvindingen en de daaruit voorkomende investeringen beschermen. Uitvindingen geven eveneens aanleiding tot nieuw onderzoeks- en ontwikkelingswerk, dankzij de publicatie van octrooi-informatie.

Uw onderneming heeft er bijgevolg baat bij om tijdens de ontwikkeling en lancering van haar producten, diensten en processen, de mogelijkheden van de intellectuele eigendomsrechten zo optimaal mogelijk te benutten.

Vooral bij kmo's is er nog een gebrek aan de gepaste basiskennis en strategie inzake de bescherming en valorisatie van hun innovaties. Bovendien maken ze vaak nog geen gebruik van de gratis octrooidatabanken, een belangrijke bron van technische informatie.

De FOD Economie richtte als antwoord op deze noden de Octrooicellen op, die de ondernemingen van hun sector sensibiliseren over de intellectuele eigendomsrechten en hun vragen beantwoorden.

Sinds 2004 biedt de FOD Economie financiële steun aan de Octrooicellen bij drie Collectieve Onderzoekscentra. Sinds 2011 is een vierde Octrooicel bij een sectorfederatie opgestart.

De dienstverlening van de Octrooicellen wordt door de ondernemingen die er beroep op doen unaniem gewaardeerd. Waarom zou u geen gebruik maken van deze dienstverlening, die bovendien gratis is? Klik op het pdf-icoon om meer te weten.

Webinar : Crowdsourcing en octrooionderzoek - 26 maart 2013 - 10u00

Wat is crowdsourcing in patentonderzoek? Bij crowdsourcing worden online sociale gemeenschappen ingezet om relevante prior art te vinden. Hiervoor wordt telkens een -beperkte- beloning gegeven. Dit werkt dus langs 2 kanten: u kan zelf deel worden van de crowd, of de crowd voor u laten werken.
In samenwerking met de octrooicellen van Sirris en Centexbel nodigen wij allen die meer willen weten over crowdsourcing en patenten uit om deel te nemen aan de webinar waarin het Duitse bedrijf Bluepatent zijn speciale werking toelicht.
Dit is een gratis webinar, die perfect op jouw PC te volgen is!

2012

TOP

De Webinar BETONICA van 23 april 2012 is vanaf nu online te bekijken

Op 23 april 2012 vond een e-learning module Betonica plaats, handelend over innovaties betreffende beton. (link)

De Bouwproductenverordening: informatiesessie op 14 juni 2012 

In april 2011 werd de Bouwproductenverordening (BPV) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De Bouwproductenverordening vervangt de Bouwproductenrichtlijn en is sinds eind april 2011 in voege, hoewel de meeste artikels pas vanaf 1 juli 2013 van toepassing zullen zijn.
Deze verordening brengt een aantal gewijzigde verplichtingen met zich mee voor de fabrikanten van bouwproducten. In dit verband zal een informatiesessie op 14 juni 2012 te Sterrebeek plaatsvinden. Deze informatiesessie informeert u over de bijzondere specificaties van deze nieuwe verordening, de hieruit voortvloeiende CE-markering en de nieuwe regels die van toepassing zijn op het in de handel brengen van bouwproducten. Het belang van de normalisatie, de opportuniteiten van de octrooicel en de toegevoegde waarde van de Normen-Antennes worden toegelicht. Op die manier kan u met een gerust hart en goed voorbereid het BPV-tijdperk instappen.

Meer informatie en inschrijvingen

Webinar BETONICA op 23 april 2012: Innovaties in beton, toepassen of afblijven?

Overal in wereld van de techniek worden vrijwel dagelijks nieuwe producten of werkwijzen voorgesteld. Ook de betonwereld verandert voortdurend : nieuwe samenstellingen, nieuwe bekistingsmethoden, nieuwe betonproducten. Soms mogen deze vernieuwingen door iedereen vrij gebruikt worden, maar in sommige gevallen zijn er belemmeringen omwille van octrooien, merkbescherming of zelfs auteursrecht. In deze bijdrage wordt gestaafd door enkele voorbeelden een kort overzicht gegeven van de mogelijke risico's die een bedrijf loopt als het geen aandacht besteed aan eventuele intellectuele eigendomsrechten. 

Meer informatie en inschrijvingen

Dienst tijdens Batibouw 2012

Zoals de vorige jaren zal de Octrooicel van het WTCB een dienst hebben tijdens de profesionele dagen van Batibouw 2012, op donderdag en vrijdag 1st en 2de maart 2012. De ploeg van de octrooicel zal beschikbaar zijn om aan uw algemene en specifieke vragen in verband met intellectuele eigendom te antwoorden.

2010

TOP

Waarschuwing : onofficiële herinnering van hernieuwing van Benelux merken - Maart 2010

 Het is mogelijk dat Benelux merkhouders door de "Organisatie Intellectueel Eigendom Benelux NV" worden benaderd voor de vernieuwing van hun merk. Dit bedrijf, die vanuit Brussel handelt, vraagt hiervoor een aanzienlijk bedrag. De verstuurde brief wekt de indruk afkomstig te zijn van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (namelijk (het enig) officieel orgaan voor de registratie en de hernieuwing van Benelux merken), wat niet het geval is. Tevens heeft dit bedrijf een website die sterke overeenkomsten vertoont met die van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom en hanteren er een logo dat eveneens grote gelijkenissen vertoont met de officiële website.

Er bestaat geen enkele relatie tussen dit bedrijf en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Wij raden u dan ook met klem af om op hun aanbod in te gaan. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het informatiecentrum van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom.

Aankondiging séminarie: "Strijd tegen namaak in de praktijk : hoe de ondernemingen en de overheid de krachten kunnen bundelen?" - Januari 2010

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie organiseert in samenwerking met Sirris (Collectief Centrum van de Belgische Technologische Industrie) een seminarie over het thema "Strijd tegen namaak in de praktijk. Hoe de ondernemingen en de overheid de krachten kunnen bundelen?". De heer Regis Massant, voorzitter a.i. van de FOD Economie en de heer Vincent Merken, directeur-generaal van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, nodigen u uit op dit seminarie.

Wanneer? 11 maart 2010 van 9:15 uur tot 14 uur
Waar? City Atrium C (Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel - vlakbij het Noordstation)
Taal? Nederlands en Frans
Doelgroep? Alle betrokkenen in de productie industrie: ondernemingen (hoofdzakelijk kmo's), hun federaties en kenniscentra

Meer informatie: aankondiging downloaden - inschrijvingskaart downloaden

Octrooien op het podium - Januari 2010

Net als dit jaar organiseert het tijdschrift Industrie Technisch & Management, naast haar reeds langer gekende zoektocht naar de meest innovatieve industriële projecten, beter gekend als de ITM Industrie Awards, een zoektocht naar de best gepatenteerde innovatie.
In 2009 werden in deze nieuwe categorie 22 dossiers ontvankelijk verklaard, waarvan er 6 betrekking hadden op vernieuwingen in de bouwsector.
Inschrijven kan nog tot 31 januari 2010. Het winnende dossier wordt op 6 mei 2010 in de bloemetjes gezet in Kinepolis. Voor meer informatie en het deelnemingsformulier kan u terecht op de website www.industrie.be/itmawards.
De octrooicel van het WTCB wenst u alvast veel succes.

 

2009

TOP

Intellectual Property Rights: Commission comes forward with practical, non-legislative measures to combat counterfeiting and piracy - September 2009

Persbericht van de Europese Commissie van 14 september 2009 (ref IP/09/1313). Het tekst is alleen maar beschikbaar in het Frans, Engels en Duits.

The European Commission today adopted a Communication on enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal market. The Communication sets out a series of practical initiatives to respond to the dramatic and damaging effect that counterfeiting and piracy is having on EU economies and on society in general. The Commission is proposing to complement the existing legal framework by more focused enforcement through greater collaboration between the private sector, national authorities and consumers, throughout the internal market.

Internal Market and Services Commissioner Charlie McCreevy said: " The EU is home to some of most successful businesses in the world who consider intellectual property rights to be amongst their most precious commercial possessions. Intellectual property rights encourage innovation and creativity which results in an essential cycle of business development, knowledge, further innovation and employment. They also offer consumers a reassurance that the products and services they buy are legitimate, reliable and above all safe. Unfortunately, there are always those who will seek to undermine honest intentions. We need to stop this dangerous trend not by more legislation, but by mobilising stronger collaboration helping us to fight back ".

Intellectual property rights are a cornerstone of a creative, competitive, wealth-generating, knowledge-based society. Counterfeiting and piracy undermines this position, placing creators, business, jobs and consumers at ever-growing risk through fake products and services that pose a real threat to health and safety.

The Commission aims to ensure a highly efficient, proportionate and predictable system of enforcement of intellectual property rights, both within and outside the internal market. The current legal framework provides the tools to enforce intellectual property rights in a fair, effective and proportionate way.

Complementing legislation, the actions in this Communication aim to:

 • support enforcement through a new EU Observatory on counterfeiting and piracy which will bring together national representatives, private sector experts and consumers to work to collect data on and analyse the scope and scale of the problem, share information, promote best practices and strategies, raise awareness and propose solutions to key problems;
 • foster administrative cooperation across Europe by developing coordination to ensure that more effective exchanges of information and mutual assistance can take place. As a result, Member States are called to designate National Coordinators. An electronic network for information sharing will also need to be available;
 • build coalitions between stakeholders to overcome conflicts and disputes, by developing collaborative voluntary arrangements that focus on concrete problems, such as the sale of counterfeit goods over the internet, and are capable to adapt quickly to changing markets and technology. Such agreements can also be more easily extended beyond the EU and become the foundation for best practice at global level.

The Communication results from the Commission's IPR Strategy for Europe adopted last year and builds upon the recent Council Resolution on a comprehensive European anti-counterfeiting and anti-piracy plan.

More information on enhancing the enforcement of IP rights in the internal market is available at: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/index_en.htm

Een voorbeeld interdisciplinaire technology watch - Augustus 2009

In het kader van technologisch onderzoek speelt de technologie wacht of ‘technology watch' een niet onbelangrijke rol. Dit begrip houdt in dat men nieuwe technologische ontwikkelingen opvolgt en deze informatie vervolgens verspreidt onder aannemers, fabrikanten, ontwerpers en andere mogelijk geïnteresseerde partijen. De bedoeling van een technologiewacht is het stimuleren van innovatie. Het hoeft geen betoog dat vernieuwing van het grootste belang is in een wereld die steeds hogere eisen stelt aan efficiëntie, veiligheid, kwaliteit, enzovoort. De Octrooicellen van het WTCB, SIRRIS en CENTEXBEL hierbij een bescheiden bijdrage door het uitvoeren van opzoekingen in de octrooidatabanken en het analyseren van deze resultaten. De octrooidatabanken bevatten immers een schat aan informatie over recentste technologische ontwikkelingen onder de vorm van octrooiaanvragen, die op hun beurt kunnen beschouwd worden als indicatoren voor het vernieuwende karakter van een onderneming, als een maatstaf voor het niveau van het onderzoek dat verricht wordt in het bedrijf. Een dergelijk document geeft echter niet alleen de details van de uitvinding zelf prijs maar beschrijft tevens de stand van de techniek. Op die manier laat het systematisch doorlichten van de informatie opgeslagen in de octrooidatabanken toe innoverende trends met betrekking tot een welbepaald onderwerp of binnen een welbepaald domein te ontdekken en op te volgen.

Er wordt in toenemende mate rekening gehouden met de milieuaspecten bij het nadenken over de energieperspectieven van de planeet. Meer en meer wordt opnieuw meer aandacht besteed aan alternatieve energiebronnen. Er wordt daarom heel wat onderzoek verricht naar de opslag en het gebruik van zonne-energie. Deze inspanningen resulteerden in verschillende commerciële toepassingen. Dit onderwerp wekte ook de interesse van de Octrooicellen van het WTCB en van SIRRIS. Hieruit ontstond het idee om een interdisciplinaire samenwerking rond dit thema op poten te zetten en via een technologiewacht de verschillende fotovoltaïsche toepassingen wat nader te bekijken, zowel wat betreft hun energetische eigenschappen als de integratie ervan in gebouwen.

Om een beter inzicht te krijgen in de stand van de techniek betreffende fotovoltaïsche zonnecellen voerden de Octrooicellen van het WTCB en van SIRRIS een opzoeking uit in de octrooidatabanken. Hierbij richtte Octrooicel van het WTCB haar aandacht vooral op de montage van zonnecellen op het dak, terwijl de Octrooicel van SIRRIS zich gebogen heeft over de types zonnecollectoren.

De resultaten van dit interdisciplinaire technology watch zijn beschikbaar in het volgende document:

Fotovoltaïsche daksystemen: technologische stand van zaken

Waarom een merk registreren? - Augustus 2009

Het merk Coca-Cola® en het bijbehorende flesje zijn wereldberoemd. Maar wat is nu eigenlijk de definitie van een merk? En waarom kan het nuttig zijn een merk juridisch te beschermen? Wij stellen vast dat de bouwsector weinig gebruikt maakt van merkbescherming enerzijds, maar anderzijds ook weinig respect betuigt voor merken van anderen. Wellicht is het nuttig om even dieper in te gaan op het nut van merken voor een bouwonderneming en het gevaar dat merkbescherming kan betekenen. Immers, ook hier is onwetendheid geen juridisch aanvaardbaar excuus om ongestraft een inbreuk tegen het merkenrecht te verdedigen.

Een merk is een teken waarmee een bedrijf zijn waren (producten) onderscheidt van die van zijn concurrenten. Het woord ‘teken' wordt hier begrepen in ruime zin: zowel benamingen als tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van producten of van verpakkingen komen in aanmerking. Ook alle andere tekens die kenmerkend zijn voor de producten of diensten van een bepaalde onderneming kunnen als merk beschermd worden (kleur, geluid, ...). De basisfunctie van het merk is het garanderen van de identiteit van een product of dienst. Anders gezegd: het stelt de gebruiker in staat de producten en diensten van een bepaald bedrijf te onderscheiden van die van zijn concurrenten.

Merken kunnen overgedragen (verkocht) of in licentie gegeven worden. Een merk is dus ook een verhandelbaar recht en kan een behoorlijke waarde hebben.

Er bestaan twee soorten merken : individuele merken en collectieve merken. Een individueel merk is een merk dat producten of diensten van de ene onderneming onderscheidt van die van andere ondernemingen. Een collectief merk is een merk dat slaat op één of meerdere gemeenschappelijke kenmerken van producten of diensten. De houder van een collectief merk maakt zelf geen gebruik van het merk, maar houdt toezicht op de exploitatie door anderen die aan bepaalde criteria moeten voldoen. Deze criteria dienen te worden vastgelegd in een ‘reglement op het gebruik en het toezicht van het merk' dat bij het depot moet worden ingediend. Het BENOR-logo is een treffend voorbeeld van een collectief merk.

Het merk van een product of een dienst kan samenhangen met het merk en het imago van een onderneming en kan een economische waarde worden met groeipotentieel. Een merk kan dus het visitekaartje van een bedrijf zijn. Als er geen bescherming aangevraagd wordt voor een merk, kunnen derden profiteren van de investeringen van de maker ervan door het merk na te maken of te gebruiken en zo verwarring te zaaien bij de klanten. De enige manier om het exclusieve recht op een merk te bekomen, is door het te registreren. Een dergelijke registratie kan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of bij het Bureau ter Harmonisatie van de Interne Markt (BHIM, voor de Europese Gemeenschap).

De registratie van een merk verleent de titularis (het bedrijf) het exclusieve recht op het gebruik ervan. Dit recht geldt voor een bepaald gebied en voor een bepaalde periode, maar is onbeperkt verlengbaar. Bovendien is de merkbescherming slechts geldig voor de domeinen van diensten en producten waarvoor het is aangevraagd. Zo kan een bedrijf een merk registreren voor een drank en kan een ander bedrijf dezelfde merknaam registreren voor bv een meubel. De titularis kan elke derde partij beletten om zonder zijn toestemming gebruik te maken van het merk (dezelfde of gelijkaardige tekens) voor de handel in producten en/of diensten die behoren tot de domeinen die door het merk werden afgeschermd.

Noot: het symbool TM (trademark) wordt soms gebruikt bij een gedeponeerd (aangevraagd) merk dat nog niet werd geregistreerd. Zodra het merk definitief staat ingeschreven, wordt het symbool ® gebruikt, wat staat voor registered trademark. Wat de toepassing van deze symbolen betreft, bestaan er in de Benelux geen vaste regels. Een bedrijf mag ze gebruiken, maar niet op een misleidende manier. Als ze gebruikt worden, moet dus wel degelijk gaan om een (geregistreerd) merk.

Voor meer informatie over merken en ander vormen van intellectuele eigendom verwijzen we u graag door naar de volgende pagina van onze website: beschermingsvormen. U kunt ook steeds contact opnemen met de Octrooicel van het WTCB via octrooi@bbri.be.

European Inventor Award 2010 - July 2009

Herkent u een uitvinder in uw omgeving of schuilt er één in uzelf? Dien dan een voorstel in voor de European Inventor Award 2010! Nadat alle inschrijvingen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury, worden voor elke categorie drie finalisten uitgenodigd voor de Award Ceremony in Madrid, Spanje, in april 2010. Uw kans op eeuwige roem!

Voor regelmatige updates over de Award, de vier categorieën, data, deadlines en andere informatie bezoekt u www.epo.org/european-inventor. Ook inschrijvingsformulieren en selectiecriteria zijn terug te vinden op deze site.

Subsidie voor intellectuele eigendomsrechten (in Vlaanderen) - Mei 2009

Het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) introduceerde onlangs de bijkomende subsidie voor intellectuele eigendomsrechten in bedrijfsprojecten. Dit betekent dat het IWT kan tussenkomen in de kosten verbonden aan de formele aanvraag- of registratieprocedure van diverse intellectuele eigendomsrechten (onder andere octrooien). KMO's die aan de gestelde eisen voldoen, kunnen deze steun verkrijgen via een aanvraagformulier.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure kan u terecht bij de Octrooicel van het WTCB (octrooi@bbri.be) en bij het IWT (iwt-bedrijfsprojecten@iwt.be).

Het einde van het klein octrooi in België - Maart 2009

Tot januari 2009 kon de indiening van een Belgische octrooiaanvraag automatisch leiden tot de verlening van een octrooi met een maximale beschermingsduur van zes jaar, namelijk het klein octrooi. Een klein octrooi werd afgeleverd wanneer de aanvrager geen onderzoekstaksen betaalde en er bijgevolg geen onderzoeksrapport werd opgesteld. In januari 2009 werd dit zogenaamd ‘klein octrooi' afgeschaft. Aangezien het principe van ‘klein octrooi' werd opgeheven, zou elke ingeleide octrooiaanvraag na 1 januari 2009 het voorwerp uitmaken van een nieuwheidsonderzoek en van een schriftelijke opinie, en de octrooien afgeleverd op basis van deze aanvragen zullen automatisch een levensduur hebben van 20 jaar, voor zover de jaarlijkse taksen worden betaald. De kosten voor het officieel nieuwheidsonderzoek, dat vanaf heden verplicht is, werden gereduceerd van 340 tot 100 euro.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met de Octrooicel van het WTCB via octrooi@bbri.be .

TOP 

 

 

>> Nieuws

>> Homepagina Octrooicel