Geldigheidsgebied en duur

Er bestaan verschillende systemen voor bescherming. In bepaalde gevallen is inschrijving nodig, in bepaalde gevallen niet:

  • Benelux
  • Internationaal model
  • Gemeenschapsmodel (EU)
  • Nationaal model (buiten Benelux)

Voor de instandhouding van een modelrecht is het niet vereist dat het model wordt gebruikt. Uiteraard moet u uw modelinschrijving wel tijdig verlengen en up-to-date houden.

Benelux

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie voor modelregistratie in de Benelux: een inschrijving hier geeft u bescherming in België, Nederland en Luxemburg.

De inschrijving is 5 jaar geldig. Gedurende deze periode heeft u modelbescherming. Na 5 jaar kan de registratie verlengd worden voor opeenvolgende periodes van 5 jaar tot een maximum van 25 jaar.

Internationaal

Een internationaal model is in feite een bundel nationale modellen dat in één keer wordt verkregen. Dit houdt in dat, afgezien van enkele specifieke bepalingen over de beschermingsduur, de bescherming van uw model wordt beheerst door het nationale recht van de verschillende aangewezen landen. De inschrijving geldt aanvankelijk voor 5 jaar en kan verlengd worden met een periode van 5 jaar. De totale duur van bescherming houdt echter rekening met de desbetreffende wetten van het aangesloten land bij de internationale overeenkomst van 's-Gravenhage (of systeem van Den Haag).

Gemeenschapsmodel (EU)

Er zijn twee vormen van communautaire bescherming mogelijk voor tekeningen en modellen (zie ook artikel):

  • het ingeschreven Gemeenschapsmodel
  • het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel

In de twee gevallen geldt de bescherming voor het gehele grondgebied van de Europese Unie. De bescherming kan dus niet beperkt worden tot een aantal lidstaten. De beschermingszone wordt ook groter bij elke uitbreiding van de Europese Unie.

Het Gemeenschapsmodel heeft in elke lidstaat dezelfde rechtsgevolgen. De duur van bescherming voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel is in eerste instantie vijf jaar geldig vanaf de datum van indiening en kan in blokken van vijf jaar vernieuwd worden tot een maximum van 25 jaar.

Meer info over de geldigheidsduur van zowel het ingeschreven als het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel vindt u hier.

Nationaal model (buiten Benelux)

De aanvrager dient zich te verdiepen in de in het betreffende land geldende regels om de modellen te beschermen. De duurtijd kan variëren van land tot land, maar bedraagt ten minste 10 jaar.

 

 

>> Tekeningen en modellen 

>> Homepagina Octrooicel