Bescherming met tekeningen en modellen

Een tekening of een model is het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan dat nieuw is en een eigen karakter heeft.

Vóór het deponeren van een tekening of model of het gebruik ervan, is het is dus belangrijk om na te gaan of er geen eerdere creaties bestaan die de nieuwheid of het eigen karakter van de tekening of het model kunnen schaden.

Nieuw

Een model (of tekening) wordt als nieuw beschouwd als, op de datum waarop u uw depot verricht (of op de prioriteitsdatum) geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Met geen identiek model wordt bedoeld een model waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details van uw model verschillen.

Eigen karakter

Een model (of tekening) wordt geacht een eigen karakter te hebben wanneer de algemene indruk die deze bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die reeds voor het publiek beschikbaar zijn vóór de datum van depot (of voor de prioriteitsdatum).

Nut

Door modellen te registreren kunt u optreden tegen inbreuk: u moet de exclusiviteit van uw ontwerpen, die het resultaat zijn van uw financiële en creatieve inspanningen, beschermen zodat ze niet door anderen kunnen worden nagemaakt zonder meer. Het exclusieve recht op een model bekomt u door de inschrijving van een depot (uitzondering hierop is het zgn. niet geregistreerd Gemeenschapsmodel).

Een model kan bovendien een waardevol bezit zijn. Modelrechten kunnen worden overgedragen (verkocht). Ze behoren tot de activa van uw onderneming. U kan ook licenties verstrekken. Het model is dus een verhandelbaar recht dat een behoorlijke waarde kan hebben.

 

 

>> Tekeningen en modellen 

>> Homepagina Octrooicel