Aanvraagprocedure

Model registreren

U kunt uw model registreren en beschermen door het te deponeren (aanvragen). Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie voor modelregistratie in de Benelux.
Bescherming buiten de Benelux is ook mogelijk. Dat is aan te raden als u uw producten buiten de Benelux op de markt gaat brengen.

Er bestaan verschillende systemen voor bescherming. In bepaalde gevallen is inschrijving nodig, in bepaalde gevallen niet:

  • Benelux
  • Internationaal model
  • Gemeenschapsmodel (EU)
  • Nationaal model (buiten Benelux)

Termijn van respijt

Het ter beschikking stellen van de tekening of het model aan het publiek door de ontwerper is niet schadelijk voor de nieuwheid of het eigen karakter als dit heeft plaatsgevonden in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van depot (of de prioriteitsdatum). De aanvrager heeft, met andere woorden, een termijn van respijt van twaalf maanden vanaf de beschikbaarstelling aan het publiek om zijn/haar model te deponeren.

Registreren

Benelux

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) is de officiële instantie voor modelregistratie in de Benelux: een inschrijving hier geeft u bescherming in België, Nederland en Luxemburg.

Het registreren van een model of een tekening betreft een eenvoudige administratieve procedure. Deze vindt u hier terug.

Het BBIE verricht nadrukkelijk geen inhoudelijke toetsing: het onderzoekt dus niet of uw model voldoet aan de vereisten van nieuwheid en een eigen karakter. Het BBIE controleert uitsluitend of aan de formaliteiten is voldaan en of het model niet in strijd is met de openbare orde of goede zeden.

Internationaal

Bescherming buiten de Benelux is ook mogelijk. Dat is aan te raden als u uw producten buiten de Benelux op de markt gaat brengen.

De Overeenkomst van 's-Gravenhage (of systeem van Den Haag) regelt de internationale registratie van modellen. De Benelux is aangesloten bij dit internationale verdrag. Onderdanen van lidstaten (en personen die een woonplaats of vestiging hebben in een lidstaat) kunnen door een internationaal depot bescherming krijgen in de landen die zijn aangesloten bij de Overeenkomst.

Het internationale depot moet rechtstreeks bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) worden ingediend. Bij een internationaal modeldepot is geen basisregistratie in de Benelux nodig. Het voordeel van het internationale depot is dat middels een enkel depot de aanvrager bescherming krijgt in alle of een deel van de lidstaten en dit tegen een lager tarief dan wanneer de aanvrager bij elk van de betreffende nationale bureaus afzonderlijk deponeert. De aanvrager kiest bij het depot voor welke landen bescherming nodig is.

Gemeenschapsmodel

Een Gemeenschapsmodel biedt bescherming in alle landen van de Europese Unie. Er bestaan twee soorten Gemeenschapsmodellen: geregistreerde Gemeenschapsmodellen en niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen. Gemeenschapsmodellen moeten, net als Benelux modellen, nieuw zijn en eigen karakter hebben.

Het geregistreerde Gemeenschapsmodel wordt verkregen door inschrijving bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Het registreren van een Gemeenschapsmodel kan online gebeuren. Er wordt een formaliteitenonderzoek uitgevoerd en een oppervlakkig inhoudelijk onderzoek.

Sinds 6 maart 2002 bestaat de mogelijkheid om binnen de EU bescherming in te roepen voor niet-geregistreerde Gemeenschapsmodellen. De bescherming wordt automatisch en zonder enige registratie verkregen (artikel).

Nationaal model (buiten Benelux)

Een andere optie is om te kiezen om nationale depots te verrichten in andere landen. Dit is vooral van belang voor landen die geen lid zijn van internationale verdragen voor registratie van modellen. De aanvrager dient zich dan te verdiepen in de in het betreffende land geldende regels om de modellen te beschermen. Men dient er rekening mee te houden dat dit vaak een duurdere optie is.

Prioriteit

Als u binnen een half jaar na uw eerste depot in andere landen (of bij WIPO of EUIPO) een depot verricht van hetzelfde model, kan dit latere depot dezelfde datum krijgen als uw eerste depot. Dit heet prioriteit en wordt ook wel het recht van voorrang genoemd.

 

 

>> Tekeningen en modellen

>> Homepagina Octrooicel