Databanken

Voor bepaalde intellectuele eigendomsrechten kan beroep worden gedaan op databanken om opzoekingen te doen of om een stand van zaken te bekomen.

Er bestaan gratis zoekmachines alsook betalende zoekmachines.

Octrooien

Enkele voorbeelden van gratis zoekmachines voor octrooien: Espacenet , Google Patent Search, PATENTSCOPE.

foto_espacenet

Een bedenking die hierbij dient gemaakt te worden, is dat gratis zoekmachines niet per definitie kostenefficiënt zijn. Commerciële zoekmachines bieden namelijk extra mogelijkheden. Omdat het onmogelijk is om een volledig overzicht te geven van wat er aangeboden wordt, verkiezen we om hier geen commerciële zoekmachines op te lijsten.

Meer informatie over het gebruik van zoekmachines vindt u in onze vierde nieuwsbrief.

Tekeningen en modellen

De officiële publicatieplaats voor in de Benelux geregistreerde tekeningen of modellen, geldig op 1 januari 2012 of later: het Benelux-Modellenregister. Voor meer info kan u terecht op de site van het BBIE.

Modellen van voor 1 januari 2012 zijn te raadplegen in het Benelux-Modellenblad, voorheen de officiële publicatieplaats.

Gemeenschapsmodellen (Europese modellen) en internationale modellen vindt u terug in de registers van EUIPO en WIPO.

Merken

Voor alle gedeponeerde en geregistreerde merken die geldig zijn in de Benelux: het Merkenregister. Voor meer info kan u terecht op de site van het BBIE.

Voor geregistreerde merken buiten Benelux: de databank van WIPO, de databank van het EUIPO of in de databank van het land in kwestie.

Een algemene zoekmachine, die zoekt in de databanken van 48 verschillende merkenbureaus, is TMview.

Auteursrecht

Het auteursrecht is automatisch van kracht en vereist geen registratieformaliteit.

Er zijn auteursverenigingen die je helpen om te achterhalen aan je wie auteursrecht moet betalen: SABAM, SOFAM, ... . Vaak beschikken zij over een register om opzoekingen te doen.

 

 

>> Homepagina Octrooicel