Geldigheidsgebied en duur

Het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de auteur. Na de dood van de auteur, komt het auteursrecht toe aan zijn erfgenamen of aan de personen die door de auteur zijn aangewezen.

Op het einde van deze termijn vallen de door het auteursrecht beschermde werken in het publiek domein en kunnen ze worden geëxploiteerd zonder toestemming van de houders van het auteursrecht.

 

 

>> Auteursrecht

>> Homepagina Octrooicel