Bescherming met auteursrecht

Voorwaarden

Een werk wordt slechts beschermd door het auteursrecht op voorwaarde dat:

  • het werk het resultaat is van een creatieve activiteit
  • het werk uitgedrukt is in een concrete vorm
  • het werk origineel is d.w.z. dat het werk getuigt van 'de persoonlijkheid van de auteur'

Voor meer informatie over wat deze voorwaarden concreet betekenen, kan u hier terecht.

Welke rechten verleent het auteursrecht?

Het auteursrecht omvat twee soorten rechten die aan de houder toekomen: vermogensrechten en morele rechten. Meer info hierover vindt u hier.

De wet voorziet bepaalde gevallen waarin gebruikers geen toestemming moeten vragen aan de houders van het auteursrecht om beschermde werken te reproduceren of mee te delen aan het publiek. Meer info hierover vindt u hier.

De auteur (of diens rechtsopvolger) kan gebruik maken van het ©-symbool om uitdrukkelijk aan te geven dat er auteursrechten rusten op diens creatie. Het ©-symbool staat voor copyright. Het vermelden van het symbool op een auteursrechtelijk beschermd werk is niet verplicht in België, maar biedt wel enkele voordelen. Derden zijn attent gemaakt op het feit dat zij niet vrij gebruik kunnen maken van het betrokken werk. Ook creëert men een vermoeden van auteurschap, wat inhoudt dat diegene die dit auteurschap wil betwisten, dit ook zelf moet kunnen aantonen.

 

 

>> Auteursrecht

>> Homepagina Octrooicel