Auteursrecht

Het auteursrecht is een rechtstitel die aan de titularis een tijdelijke exclusiviteit verleent voor de exploitatie van een literair of artistiek werk. Het auteursrecht heeft betrekking tot letterkundige werken, plastische kunstwerken, muziek, film, fotografie, gegevensbanken en computerprogramma's. Het auteursrecht is automatisch van kracht en vereist geen registratieformaliteit.

Ook architecten maken meer en meer gebruik van het auteursrecht.

Ideeën worden niet door het auteursrecht beschermd. Evenmin als aan ideeën, verleent het auteursrecht bescherming aan werkwijzen, zoals werkmethodes, pedagogische methodes, wiskundige methodes en wetenschappelijke theorieën of stellingen.

 

>> Homepagina Octrooicel