Informatie en ondersteuning

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie


OctrooiCel voor het Bouwbedrijf

Laatste update op 25/11/2016

De Octrooicel van het WTCB: introductie                                      
Innovatie in de bouwsector

 


 

Agenda
 
05/12/16 Funding@network: de groeisubsidies voor KMO's, ook voor jouw bedrijf? - Kortrijk
06/12/16 Zitdag: merken, modellen en octrooien - Gent
15/12/16 Protection@lunch: strategisch omgaan met merken - Leuven
   
Nieuwsbrief  

Nieuwbrief 8

Onderwerpen: 'Merkbescherming: ook voor u interessant' - 'Kent u de innovatiepremie al?' - 'Andere spelregels voor nieuw Uniemerk' - 'Fiscale aftrek octrooi-inkomsten wordt vervangen' - 'Indienen i-DEPOT: meer mogelijkheden' - 'Onderwijs & innovatie: de top-100 en de Belgen               
Nieuwsbrief 7          Onderwerpen: 'Normalisatie: motor voor innovatie' - 'Y02W verzamelt octrooien betreffende afvalstoffenbeheer' - 'BHIM wordt EUIPO' - 'België presteert goed in octrooiaanvragen' - 'Open innovatie: iets voor u?' - 'Is uw octrooienportefeuille aan evaluatie toe?'
   
Nieuws  
16/11/16 Wetswijziging betreffende de vertaling bij validatie van Europese octrooien in België
22/08/16 Welke invloed kan de Brexit hebben op intellectuele eigendom?
   
Stuur een mail naar octrooi@bbri.be of ocbc@bbri.be met onderwerp 'aanmelding nieuwsbrief' indien u de nieuwsbrief automatisch wilt ontvangen.

 


 

Wat is de Octrooicel ?

De WTCB Octrooicel is een informatiedienst betreffende octrooien voor KMO’s in de bouwsector.

De octrooicel werd opgericht in samenwerking met de Dienst voor de Intellectuele Eigendom en wordt gefinancierd door de Dienst Kwaliteit en Veiligheid – Concurrentievermogen, beide van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

De WTCB Octrooicel is één van de acht Belgische PATLIB centra, elk met specifieke domeinen van expertise. De Octrooicel van het WTCB richt zich specifiek tot industrieën betrokken bij de bouw. De andere sectoren kunnen voor octrooi-informatie terecht bij de overige Belgische PATLIB centra.

Wie is actief in de Octrooicel?

De Octrooicel bestaat uit een gespecialiseerd team van diverse deskundigen in de bouw. Zij verlenen advies betreffende het verkrijgen en gebruiken van octrooien. Voor de technische ondersteuning in specifieke domeinen binnen de bouw doen de adviseurs van de Octrooicel beroep op gespecialiseerde onderzoekers van het WTCB.

Wat is het doel van de Octrooicel?

De Octrooicel van het WTCB beoogt de sensibilisatie van de bouwsector in het belang van de intellectuele eigendom en een optimaal gebruik van octrooien bij innovatie in de bouw. De cel levert enerzijds informatie over het lanceren en beschermen van uitvindingen en anderzijds advies wat betreft het uitbaten van de wetenschappelijke kennis vervat in bestaande octrooien.

Hoe gaat de Octrooicel te werk?

De Octrooicel van het WTCB zorgt voor zowel individuele als collectieve begeleiding van KMO’s in de bouwsector.

Wat betreft individuele begeleiding verleent de Octrooicel gepersonaliseerd advies, op afspraak of schriftelijk.

Op vraag van een onderneming is de Octrooicel vrijblijvend en gratis beschikbaar voor het beantwoorden van octrooivragen en het uitvoeren van opzoekingen in de octrooidatabanken.

De collectieve begeleiding bestaat uit de verspreiding van informatie betreffende octrooien door middel van publicaties en studiedagen die via de rubriek agenda op de website worden aangekondigd.

Via deze website levert de Octrooicel eveneens informatie over het hoe en waarom van octrooien.