TIS-SFT Werkgroepen

Werkgroep 1 - "Funderingstechnieken"

WG1 stelt in samenwerking met ABEF (Belgische Vereniging van Funderingsaannemers) een digitaal publicatiesysteem op punt om op een overzichtelijke en gestructureerde manier de op de markt beschikbare funderingstechnieken in kaart te brengen. In eerste instantie focust de WG op de paalsystemen, later is het de bedoeling om dit uit te breiden naar andere speciale funderingstechnieken. Een eerste draft van deze publicatie zal in de komende maanden beschikbaar zijn.

Werkgroep 2 - "Diepfunderingen en materiaaltechnologie"

WG2 werkt aan een aanbevelingsnota omtrent deze thematiek. TIS-SFT werkte mee aan de workshop "Diepfunderingen & Materiaaltechnologie". Dit evenement vond plaats op 8 februari 2007 in het proefstation van het WTCB te Limelette. De volgende presentaties kwamen daar aan bod :
  1. Introduction aux techniques de fondations profondes, ir. M. Bottiau (Franki Geotechnics B & ABEF)
  2. Voorschriften en normen inzake materialen voor diepfunderingstechnieken, ir. F. De Cock (Geo.be & ABEF)
  3. Développements récentes dans le domaine de la technologie du béton, ir. J. Piérard, (CSTC)
  4. Diepfunderingstechnieken & Materiaaltechnologie, ir. L. Christiaens (FSBP)
  5. Diepfunderingen & Beton technologie, ing. Gh. Vermeulen (Interbeton)
  6. Ontwikkelingen op het gebied van mortels voor diepfunderingstechnieken, dr.ir. J. Blaakmeer (Maxit-Beamix)

Werkgroep 3 - "Monitoring"

Deze werkgroep wordt binnenkort geactiveerd