Publicaties & info

Diepfunderingstechnieken
Waterglasinjectie op site te Knokke 704 KB Download PDF (243 KB)
Infofiche Nr 56.1 : Berlijnse wanden. Type 1 : beschottingen aanbrengen tijdens de uitgraving.   Download PDF
Infofiche Nr 56.2 : Berlijnse wanden. Type 2 : beschottingen aanbrengen voor de uitgraving.   Download PDF
Infofiche Nr 56.3 : Palenwanden. Type 1 : in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand).   Download PDF
Infofiche Nr 56.4 : Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken.   Download PDF
Infofiche Nr 56.5 : "Soil mix" -wanden. Type 1 : wanden opgebouwd uit kolommen.   Download PDF
Infofiche Nr 56.6 : "Soil mix" -wanden. Type 2 : wanden opgebouwd uit panelen.   Download PDF
GROUND ANCHORS -   Proceedings of the International Symposium “Ground Anchors – Limelette test field results” 14 May 2008, Brussels
Volume 1 – Contributions to the Symposium
11,80 MB Download PDF (2,03 MB)
GROUND ANCHORS -   Proceedings of the International Symposium “Ground Anchors – Limelette test field results” 14 May 2008, Brussels
Volume 2 – Report on the results of the extended ground anchor test campaign in Limelette (B)
59,45 MB Download PDF (2,03 MB)

GROUND ANCHORS -   Proceedings of the International Symposium “Ground Anchors – Limelette test field results” 14 May 2008, Brussels
Additional Volume 3 – Report on the results of the supplementary test campaign on ground anchors in Limelette (B)

16,77 MB Download PDF (2,03 MB)
Sense and sensitivity of pile load – deformation behaviour, BAP V Conference, September 2008, Gent (door Flor De Cock) download pdf 1 (tekst) 2,03 MB Download PDF (2,03 MB)
Sense and sensitivity of pile load – deformation behaviour, BAP V Conference, September 2008, Gent (door Flor De Cock) download pdf 2 (presentatie) 3,65 MB Download PDF (3,65 MB)
Some new insights with regard to load distribution in piles, based on a detailed interpretation of a large number of instrumented pile load tests, BAP V Conference, September 2008, Gent (door Noel Huybrechts en Jan Maertens) 3,65 MB Download PDF (3,65 MB)
CMC (Colonne à Module Contrôlée) grondverbeteringstechniek, verslag werfbezoek te Wingles (F) 565 KB Download PDF (565 KB)
Keynote lecture, Recent Evolution in Deep Foundation Technologies, DFI-Conference, Amsterdam, Juni 2006 (door Maurice Bottiau) 2,9 MB Download PDF (2,9 MB)
General Report , 'Pile Monitoring : Testing & Data Processing – New Developments & Remaining Issues', DFI-Conference, Amsterdam, Juni 2006 (door Alain Holeyman) 900 KB Download PDF (900 KB)
Intrillen van profielen en trilverdichting in de diepte – samenvatting van de bijdragen aan het TRANSVIB 2006 symposium, 21-22 september 2006, Parijs 124 KB Download PDF (124 KB)
Hergebruik van oude diepfunderingen in stedelijk gebied – samenvatting van de bijdragen aan de RuFUS Conferentie, 19-20 oktober 2006, Watford (UK). 92 KB Download PDF (92 KB)
Grondverbeteringstechnieken
Bijdragen ISSMGE-TC 17 'Ground Improvement' Workshop, 24 September 2007, Madrid   Ga naar tc17
Grondverbeteringstechnieken, samenvattingen bijdragen aan het Veder Colloquium, Graz, April 2006 (door Jan Maertens) 2,8 MB Download PDF (2,8 KB)
Samenvatting van de 8th International Conference on Geosynthetics, Yokohama (Japan), 18-22 september (door Jan Maertens) 16 KB Download PDF (16 KB)
Samenvatting studiedag Waterbouw in de Benelux landen – ontwerp en praktijkervaring met geokunsstoffen, Zeebrugge, 20 oktober 2006 804 KB Download PDF (804 KB)
Samenvatting resultaten van de 1st YELGIP International Workshop on Innovation in soil improvement methods 292 KB Download PDF (292 KB)
Ontwerp
Richtlijnen voor de toepassing van Eurocode 7 in België. Deel 1 : Het grondmechanisch ontwerp in uiterste grenstoestand van axiaal op druk belaste funderingspalen. 531 KB Download PDF (531 KB)
Directives pour l'application de l'Eurocode 7 en Belgique. Partie 1 : Dimensionnement géotechnique à l'état limite ultime de pieux sous charge axiale de compression. 535 KB Download PDF (535 KB)
Toepassing van de richtlijnen : voorbeeld 77 KB Download PDF (77 KB)
Application des directives : un exemple 79 KB Download PDF (79 KB)
Evaluatieformulier - digitale invulling (excel-document) 6 KB Download ZIP (6 KB)
Evaluatieformulier - manuele invulling (excel-document) 6 KB Download ZIP (6 KB)
Formulaire d'évaluation - réponse digitale (excel-document) 7 KB Download ZIP (7 KB)
Formulaire d'évaluation - réponse manuelle (excel-document) 7 KB Download ZIP (7 KB)
Berekenen van het eenheidsgrensdraagvermogen volgens de methode De Beer : Referentiedocument en berekeningsvoorbeelden 404 KB Download PDF (404 KB)
Berekenen van het eenheidsgrensdraagvermogen volgens de methode De Beer : Beschrijving van de methode (deel 1) 17,56 MB Download PDF (17,56 MB)
Berekenen van het eenheidsgrensdraagvermogen volgens de methode De Beer : Beschrijving van de methode (deel 2) 2,41 MB Download PDF (2,41 MB)
Berekenen van het eenheidsgrensdraagvermogen volgens de methode De Beer : Beschrijving van de methode (deel 3) 7,61 MB Download PDF (7,61 MB)
IWONL-rapport "Charge portante des pieux battus fondés dans la partie supérieure d'une couche de sable compact et située en-dessous d'une couche molle" 10,28 MB Download PDF (10,28 MB)
Divers
Bijdragen 15de KVIV Innovatieforum Geotechniek 08.10.2008, Ingenieurshuis KVIV, Antwerpen, m.m.v. TIS-SFT   Ga naar de bijdragen
Samenvatting resultaten van de 2nd YELGIP International Workshop on Innovative Geo-monitoring 191 KB Download PDF (191 KB)
Richtlijnen Bemalingen 1,47 MB Download PDF (1,47 MB)