Evenementen

International Symposium & Short Courses – Recent research, advances & execution aspects of GROUND IMPROVEMENT WORKS, 30 May – 1 June 2012, Brussels. With the support of TIS-SFT.
Details & on-line registration : www.bbri.be/go/IS-GI-2012
1,18 MB Download PDF (800 KB)
16de Innovatieforum Geotechniek 15.12.2011 Ingenieurshuis KVIV, Antwerpen, m.m.v. TIS-SFT 800 KB Download PDF (800 KB)
BGGG-Thema-avonden "Grondonderzoek" (NL: 15 november & 6 december 2011 – F: 16 november & 6 december 2011), i.s.m. TIS-SFT 1,236 MB Download PDF (1,236 MB)
Afstudeerwerken 2011 in de Geotechniek (20.10.2011) 56 KB Download PDF (56 KB)
BGGG-Thema-avonden "Zettingsberekeningen" (NL: 7 & 9 juni 2011 – F: 21 juni & 23 juni 2011), i.s.m. TIS-SFT 125 KB Download PDF (125 KB)
De BGGG organiseert in samenwerking met de BGS, het OCW, ABEF en TIS-SFT een reeks avondsessies m.b.t. de "Toepassing van Geokunststoffen in de Geotechniek". De Nederlandstalige sessies gaan door op 18 en 24 november 2010 en de Franstalige sessies op 2 en 9 december, en dit telkens van 18u00 tot 21u00 in het Auditorium van het OCW, Fokkersdreef 21, Sterrebeek. 192 KB Download PDF (192 KB)
BGGG Task Force 1 "Ontmoetingsdag 2010 : Geotechnisch Onderzoek", 4 mei 2010, i.s.m. TIS-SFT 36 KB Download PDF (36 KB)
EXTRA Thema-avonden "Bemalingen Theorie & Praktijk" op 23 februari en 9 maart 2010, i.s.m. TIS-SFT 101 KB Download PDF (101 KB)
BGGG-Thema-avonden "Bemalingen - theorie en praktijk" (F : 25 november & 1 december 2009 - NL: 9 & 15 december 2009), i.s.m. TIS-SFT 105 KB Download PDF (105 KB)
BGGG-Thema-avonden "Paalfunderingen – Uitvoering en Ontwerp volgens Eurocode 7" (Uitvoering : 10 februari en 3 maart  2009 / Ontwerp:  17 februari en 10 maart 2009), i.s.m. TIS-SFT en ABEF 87 KB Download PDF (87 KB)
15de TI-KVIV Innovatieforum Geotechniek 08.10.2008 Ingenieurshuis KVIV, Antwerpen, m.m.v. TIS-SFT
Downloaden van bijdragen - klik hier
Uniform XML-formaat in Vlaanderen voor alle ondergrondgegevens ir. Marleen Van Damme, Vlaamse Overheid, Dienst Ondergrond Vlaanderen Download pdf 1 57 KB Download PDF (57 KB)
Een wetenschappelijk ondersteunde en zelflerende methode om grond/rotslagen geofysisch/geotechnisch op detailschaal te analyseren ogenblikkelijk voor het baggeren t.b.v. een verhoging van de gemiddelde baggerproductie
Ir. Luk Verstraelen & Dr. Ir.Marc Van den Broeck, DEME NV
Prof. Lucien Halleux, KULeuven & G-Tec
Ir. Kathleen Sterckx, G-Tec
Genomineerde "Innovatieprijs Hubert Raedschelders 2008"
Download pdf 2 353 KB Download PDF (353 KB)
Toepassing van de optische vezeltechnologie voor de lange termijn monitoring van vernagelde taluds te Ottignies
Ir. Noël Huybrechts en Dr. Ir. Patrick Ganne, WTCB
Dr. Johan Vlekken, FOS&S
Ir. Wim Maekelberg, TUC RAIL NV
Prof. Jan Maertens, KULeuven en Jan Maertens & Partners
Laureaat "Innovatieprijs Hubert Raedschelders 2008"
Download pdf 3 474 KB Download PDF (474 KB)
Het Svärtsjö project: Toepassing van geotubes voor de opslag van gebaggerd pulp- en papierslib
Ir. Stany Pensaert, Ir. Thierry Dor en Ir. Hendrik Nollet, DEC NV
Dr. Ir. Patrick Mengé, DEME NV
Download pdf 4 529 KB Download PDF (529 KB)
Zuiniger dankzij energiepalen – Nieuw energieconcept bij Janssen Pharmaceutica is Belgische Primeur
Alex Furquim, Arcadis Belgium
Download pdf 5 1,148 MB Download PDF (1,148 MB)
Het gebruik van de "observational method" bij het ontwerp van een bouwputbeschoeiing
Ing. Tom Smet, CVR NV
Genomineerde "Innovatieprijs Hubert Raedschelders 2008"
Download pdf 6 359 KB Download PDF (359 KB)
In situ bepaling van de dynamische eigenschappen van grond
Dr. Ir. Mattias Schevenels, Ir. Sayed Ali Badsar em prof. Dr. Ir. Geert Degrande, KULeuven
Download pdf 7 1,09 MB Download PDF (1,09 MB)
Immobilisatie, stabilisatie/solidificatie : nieuwe aanpak voor de behandeling van verontreinigde gronden. Case studies : Total Ertvelde, London Olympics 20012
Ir. Stany Pensaert en ir. Sven De Puydt, DEC NV
Dr. Ir. Patrick Mengé, DEME NV
Download pdf 8 1,13 MB Download PDF (1,13 MB)
Gravitaire funderingen voor windturbines op de Thorntonbank
Ir. Nathalie Gunst, C-Power NV & Technum NV
Dr. Ir. Patrick Mengé, DEME NV
Download pdf 9 3,68 MB Download PDF (3,68 MB)
Financiële steun van het IWT aan onderzoek en ontwikkeling in bedrijven
Dr. Ir.-arch. Stephane Faignet, IWT
Download pdf 10 530 KB Download PDF (530 KB)
BGGG-Thema-avonden "Grondverbeteringstechnieken" (4 & 11 maart 2008) en Grondverstevigingstechnieken (15 & 22 april 2008), i.s.m. TIS-SFT 133 KB Download PDF (133 KB)
BGGG Thema-avonden "Stabiliteit van taluds: Uitgravingen" (24 & 31 januari 2007) en Ophogingen (21 & 28 maart 2007) 519 KB Download PDF (519 KB)
WTCB TC Ruwbouw workshop "Diepfunderingen & Materiaaltechnologie" + Werfbezoek Gewestelijk Express Netwerk te Ottignies, 8 februari 2007    
BGGG Studiedag "Geotechnische risico's", 25 april 2007, Hotel Métropole, Brussel 423 KB Download PDF (423 KB)

Ground Anchors Symposium

BBRI – BGGG/GBMS International Symposium "Ground Anchors – Limelette Test field Results", 14 May 2008, Hotel Métropole, Brussels    
Announcement 396 KB Download PDF (396 KB)
Info BBRI Research Campaign Ground Anchors Limelette 1,57 MB Download PDF (1,57 MB)