TIS Bouwsoftwareplatform

Doel

Via het TIS-project 'Bouwsoftwareplatform' wil het WTCB de bouwbedrijven die vragen en moeilijkheden met software hebben, samenbrengen met de softwarehuizen (kenniscentra) zelf. Zo zal men trachten de specifieke problemen op het vlak van bouwsoftware op te lossen en eventuele innovatiemogelijkheden te detecteren. Dit zou onder meer moeten gebeuren door de organisatie van werkgroepen rond welbepaalde probleemstellingen op het vlak van ICT en daarnaast het organiseren van informatiesessies, seminaries, workshops, beurzen,...

Daarnaast zal er een bouwsoftwareplatform uitgebouwd worden met een 'internet based' tool waarin een databank opgenomen is, die alle mogelijke informatie omtrent de software die van pas kan komen in de bouwsector, bevat. Het gebruik van dit platform moet de bouwbedrijven toelaten beter op de hoogte te blijven van de mogelijkheden en de evoluties op het gebied van informatica.

Doelgroep

Naast de bouwprofessionelen, die de primaire doelgroep vormen, richt dit TIS-project zich tevens tot de leveranciers en ontwikkelaars van bouwsoftware.

Meerwaarden

Via het TIS-project 'Bouwsoftwareplatform' wil het WTCB trachten het informatiseringsproces van de bouwbedrijven in een stroomversnelling te brengen. Bepaalde informaticatoepassingen kunnen immers een belangrijke rol spelen bij het reduceren van de falingskosten.

Dankzij de opgestelde bouwsoftwaredatabank zullen de criteria die doorslaggevend zijn voor de softwarekeuze duidelijker worden, zodat het softwarepakket dat uiteindelijk weerhouden wordt, beter aangepast zal zijn aan de noden van de bouwbedrijven.

Daarnaast wil het bouwsoftwareplatform de softwareleveranciers de gelegenheid geven om kennis te maken met de (soms moeilijk toegankelijke) bouwsector. Op deze manier kunnen de softwareleveranciers een beter beeld krijgen van de noden van de bouwsector, wat de softwareontwikkelaars de mogelijkheid biedt om innovatieve oplossingen uit te werken.
 

Contact:

F. Van Rickstal
M. Bogaert
D. Pirlot
E. Kinnaert

WTCB - CSTC - BBRI
Lozenberg 7
1932 Sint-Stevens-Woluwe
Tel: +32 2 716 42 11
Fax: +32 2 725 32 12
 
   
Voor meer informatie over het project verwijzen we naar de website : http://virtueelbouwen.wtcb.be