Technische documentatie

Documenten WTCB

De lijst bestaat uit een selectie van relevante publicaties uit de database van WTCB over verschillende onderwerpen aangesneden door de dienstverlening 'ecobouwen en duurzame ontwikkeling':
 • De Energieprestatie van gebouwen
  Algemeenheden
  WTCB Dossiers
  • Reglementering op energetische prestaties van gebouwen: wat nieuw in Brussel en Wallonië – betalend – N° 2008/4.1
  • Duurzaam energiegebruik in onze bebouwde omgeving. - N° 2006/1.4
  • Het energieverbruik van gebouwen - N° 2006/1.5
  • De Energieprestatierichtlijn : de laatste evoluties - N° 2006/1.7
  • Energetische doeltreffendheid van gebouwen : een beetje geschiedenis - N° 2006/1.8
  • Energetische doeltreffendheid van gebouwen : toekomstperspectieven - N° 2006/1.9
  • De Europese Energieprestatierichtlijn voor gebouwen - betalend - N° 2005/3.1
  • De energieadviesprocedure weldra op de rails - betalend - N° 2005/2.5
  Isolatie
  TV
  • TV 178 - Thermische isolatie van gevels (1989) - betalend
  Infofiches
  • Uitvoering van bepleistering met buitenisolatie (Infofiche "interactief" on-line) - betalend - n° 37
  • Rekentool U-waarde houten raam – betalend - N° 29
  • Omgekeerde condensatie – betalend - N° 28
  • Inwendige condensatie – betalend - N° 27
  • Thermische isolatie van bestaande platte daken – betalend - N° 26
  • Thermische isolatie van zware vloeren – betalend – N°22
  • Condensatie in thermisch geïsoleerde hellende daken – betalend – N° 12
  • Oppervlaktecondensatie – betalend – N°5
  • Schimmelvorming in woningen – betalend – N°3
  WTCB Dossiers
  • Thermische isolatie van hellende daken in renovatie - betalend - n° 2008/4.10
  • Een dak renoveren ? Eerst isoleren ! – N° 2008/3.9
  • Dunne reflecterende producten: Rapport nr. 9 staat online! - N° 2006/4.8
  • De muurvoet : een te isoleren knoop - N° 2006/1.11
  • Isolatie en binnenafwerking - N° 2006/1.14 WTCB Tijdschrift
  • Infraroodthermografie : enkele bouwtoepassingen. (Actueel) – betalend - N° 1998/2
  Luchtdichtheid
  WTCB Dossiers
  • Luchtdicht bouwen: uitvoeringstechnieken voor lichte constructies - N° 2007/3.9
  • Luchtdichtheid van gebouwen. Een casestudy – betalend - N° 2007/1.5
  • Luchtdichtheidsmeting van gebouwen volgens de norm  NBN EN 13829: enkele toelichtingen – betalend - N° 2007/1.6
  • Voor hellende daken met een betere luchtdichtheid - N° 2005/4.10
  Ventilatie

  TV

  • TV 203 - Ventilatie van woningen. Deel 2 : Uitvoering en prestaties van ventilatiesystemen (1997) - betalend
  • TV 192 - Ventilatie van woningen. Deel 1: Algemene principes (1994) - betalend
  • TV 187 - Dampkappen en keukenventilatie (1993) - betalend

  Infofiches

  • Ventilatie van hellende daken – betalend – N° 24

  WTCB Dossiers

  • Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen – betalend – N° 2008/2.2
  • Een goede ventilatie vereist een goede samenwerking – N° 2008/2.4
  • Ventilatie van gebouwen in België. Een stand van zaken betreffende de normalisatie (november 2007) – betalend - N° 2008/1.1
  • Centrale verwarming met warm water. Een stand van zaken met betrekking tot de normalisatie in België (juni 2007) – betalend - N° 2007/3.1
  • Ventilatie met warmteterugwinning in eengezinswoningen – betalend - N° 2007/1.9
  • Ventilatie voor niet-residentiële gebouwen: een nieuwe norm – betalend - N° 2005/3.5

  WTCB Digest

  • Ventilatie van woningen – betalend – N° 7
  • Ventilatie van woningen - Natuurlijke toevoer – betalend – N° 6
  • Ventilatie van woningen - Inleiding – betalend – N° 5

  WTCB Tijdschriften

  • Natuurlijke ventilatie in kantoorgebouwen. (Onderzoek). – betalend - N° 1999/4
  Verwarming / Sanitair warm water

  TV

  • TV 235 - Condensatieketels - betalend
  • TV 212 - Leidraad voor de installatie van zonneboilers - betalend

  WTCB Dossiers

  • Het isoleren van leidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - n° 2008/4.8
  • Een TV over condensatieketels - n° 2008/3.5
  • Central verwarming met warm water.  Oppuntstelling van de normalisatie in België (juni 2007) - n° 2007/3.1 - betaland
  • Bepaling van de productie van verwarmingsinstallaties - n° 2007/2.6
  • Corrosie van sanitair leidingen bestaande uit gegalvaniseerd staal - n° 2007/2.8 - betalend
  • De warmtepomp: een duurzaam verwarmingssysteem - N° 2007/1.4
 • Rationeel gebruik van water

  TV

  • TV 229 - Groendaken (2006) - betalend

  WTCB Dossiers

  • Legionellabeheersing : welke lengte voor de uittapleiding? – N° 2008/3.10
  • Duurzaam omgaan met water - N° 2007/1.10
  • Regenwaterafvoer op groendaken - N° 2006/3.2
  • Het groendak is geen onbekende meer - N° 2006/3.9

  WTCB Tijdschriften

  • Het rationele gebruik van drinkwater: concrete acties voor duurzaam bouwen – betalend - N° 1998/2
 • Akoestisch comfort

  WTCB Dossiers

  • Het respecteren van nieuwe criteria aangaande akoestisch comfort in houten constructies - betalend - n° 2008/4.20
  • Contactgeluidsisolatie bij elastische vloerbedekkingen: een belangrijk punt bij de herziening van de TV 165 – N° 2008/2.6
  • Contactisolatie van massieve vloer - N° 2007/3.10
  • Geluidsisolatie van gevels - N° 2007/2.7
  • Akoestische normalisatie in België en Europa – betalend - N° 2005/4.7
  • Ontwikkeling van "akoestische" rolluikkasten – betalend - N° 2005/3.7
  • Akoestische prestaties van dubbele geventileerde gevels (DGG) - betalend – N° 2004/4.1
  • Akoestische invloed van de afwerking van muren uit metselwerk – betalend - N° 2004/2.7
  • Nieuwe Europese richtlijnen voor de bescherming van werknemers – N° 2004/2.5
  • Akoestische isolatie in houtskeletwoningen. – betalend - N° 2004/1.6

  Infofiches

  • Definities en principes uit de bouwakoestiek – betalend – N°2

  WTCB Tijdschriften

  • Optimale geluidsisolatie tussen rijwoningen. (Uit de praktijk) – betalend - N° 2002/1
  • Geluidsisolatie van houten vloeren – betalend - N° 2001/1
  • Akoestisch comfort binnen woningen: bescherming tegen vliegtuiglawaai. (Uit de praktijk) – betalend - N° 2000/3
  • Akoestische problematiek van deuren. (Uit de praktijk) – betalend - N° 2000/1
  • Geluidsisolatie van vensters (2). (Uit de Praktijk) – betalend - N° 1998/3
  • Geluidsisolatie van vensters. Toepassing van de nieuwe norm EN ISO 717-1:1996 - Deel 1 : akoestische prestaties van glas. (Uit de praktijk) – betalend - N° 1998/1
  • Luchtgeluidsisolatie bij pannen- en leiendaken. (Uit de praktijk) – betalend - N° 1997/2

  WTCB Monografieën

  • De nieuwe norm NBN S 01-400-1. Akoestische criteria voor woongebouwen - N° 24
 • Renovatie van de gevels

  TV

  • TV 224 - Waterwerende oppervlaktebehandeling (2002) - betalend
  • TV 210 - Vocht in gebouwen : Bijzonderheden van opstijgend vocht (1998) - betalend
  • TV 209 - Buitenbepleisteringen (1998) - betalend
  • TV 197 - Gevelreiniging (1995) - betalend
  • TV 188 - Plaatsen van buitenschrijnwerk (1993) - betalend

  WTCB Dossiers

  • Doordacht duurzaam renoveren – betalend - N° 2007/1.7
  • Bestaande gebouwen : een grote uitdaging op het vlak van energieverbruik – betalend - N° 2006/1.1
  • Duurzame ontwikkeling en renovatie - N° 2005/1.10

  WTCB Tijdschriften

  • Doeltreffendheid en duurzaamheid van hydrofobeermiddelen : prenormatief voorstel. (Van Normen & Reglementen) – betalend - N° 2000/1
  • Restauratie van buitenmuren : gevelafwerking met pleister en verf. (Onderzoek) – betalend - N° 1999/1
  • Restauratie van buitenmuren : gevelreiniging. (Onderzoek) – betalend - N° 1998/1
  • Restauratie van buitenmuren. (Onderzoek) – betalend - N° 1996/4
  • Bescherming tegen graffiti. (Onderzoek) – betalend - N° 1995/1

  WTCB Monografieën

  • Gids voor de restauratie van metselwerk. Deel 4A : Restauratie van gevelmaterialen – betalend - N° 20.4.1
  • Gids voor de restauratie van metselwerk. Deel 4B : Restauratie van gevelmaterialen (vervolg) – betalend - N° 20.4.2
  • Gids voor de restauratie van metselwerk. Deel 3 : Gevelreiniging – betalend - N° 20.3
  • Gids voor de restauratie van metselwerk. Deel 2 : Opstijgend grondvocht en zouten – betalend - N° 20.2
  • Gids voor de restauratie van metselwerk. Deel 1 : Standzekerheid – betalend - N° 20.1
  • Gids voor de restauratie van metselwerk. Inleiding – betalend - N° 20
    
 • Toegankelijkheid en aanpasbaarheid van gebouwen

  WTCB Contact

  • J. Desmyter, G. Klepfisch, P. Deboutte, Toeganklijkheid van de bebouwde omgeving, WTCB Contact, augustus 2002

  WTCB Dossiers

  • S. Danschutter, Verticaal transport in woningen,  WTCB Dossiers – Nr. 4/2012 – Katern nr. 18.
  • S. Danschutter, P. D’Herdt, A. Deneyer, Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking, WTCB Dossiers – Nr. 3/2009 – Katern nr. 12
  • M. Jamoulle, Y. Martin, J. Desmyter, Evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bij brand, WTCB Dossiers – Nr. 1/2007 – Katern nr. 8
  • S. Danschutter et O. Vandooren, Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 2), WTCB Dossiers – Nr. 1/2007 – Katern nr. 12
  • S. Danschutter et J. Desmyter, Toegankelijkheid van buitenschrijnwerk (deel 1), WTCB Dossiers – Nr. 4/2006 – Katern nr. 4
  • J. Desmyter, I. Lechat, Toegankelijkheidsbeleid : meer dan wetgeving, WTCB Dossiers – Nr. 3/2006 – Katern nr. 4
  • S. Danschutter, J. Desmyter, Veiligheid en toegankelijkheid van gebouwen, WTCB Dossiers – Nr. 2/2005 – Katern nr. 2
  • J. Desmyter , C. Decaesstecker, Toegankelijkheid van trappen Randbemerkingen bij § 2.4.2 van TV 198, WTCB Dossiers – Nr. 4/2004 – Katern nr. 6

  WTCB Monografie uitgegeven in samenwerking met

  • Hulpgids voor het ontwerp van een aanpasbare woning - WTCB, CAWaB, Cifful, SWL & CCW

 • Duurzame ontwikkeling

  Algemeenheden
  WTCB Dossiers

  • Duurzaam bouwen: bouwen aan de toekomst - N° 2007/1.2
  • Duurzaam bouwen binnen het Belgische Bouwplatform - N° 2006/4.7
  • Houtskeletbouw : een systeem in volle ontwikkeling - N° 2006/2.6

  WTCB Tijdschriften

  • De milieu-impact van bouwmaterialen en gebouwen : een bijkomend criterium in het keuzeproces. (Onderzoek) – betalend - N° 2001/4

  Kwaliteit
  WTCB Monografie

  • Beheersing van de kwaliteit van producten en bouwsystemen - N° 25
    

  Label
  WTCB Dossiers

  • Een label voor duurzame gebouwen - N° 2007/3.11
  • Milieurelevante productinformatie : stand van zaken in België en Europa – betalend - N° 2007/1.3

  Afval / Recyclage
  WTCB Dossiers

  • Afbraak en hergebruik.  Nieuw KG van NAVO - N° 2008/4.13
  • Afval - N° 2007/1.14
  • Welke oplossingen zijn er voor de recyclage van bouwafval? Vraag en antwoord – betalend - N° 2005/3.3
  • Medeco : hulpsoftware voor de selectieve afbraak van gebouwen - N° 2004/3.6

  WTCB Monografieën

  • Recyhouse : Opportunities for using recycled materials in the construction sector - N° 21.2

  Gezondheid
  WTCB Dossiers

  • Bouwmaterialen en gezondheid - N° 2008/2.1
  • Gezondheidsproblemen en ventilatiesystemen in woningen – N° 2008/2.2

  Normen

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze selectie niet exhaustief is.

Er zijn ook tal van andere publicaties over dezelfde thema's of een ander gebied van de bouw beschikbaar.

Wij nodigen u uit om de volledige database te raadplegen.

Andere documenten/Projecten

Onderzoekprogramma's

 • LEHR (www.lehr.be )
  Dit project heeft als doel het analyseren van een bestaand huizenpark in België, teneinde de renovatietypologieën en technieken van gebouwen te identificeren die het grootste multiplicatoreffect kunnen hebben inzake energiebesparing.
 • ASIEPI (www.asiepi.eu )
  ASIEPI betekent "Assessment and Improvement of the EPBD Impact (for new buildings and building renovation)" en heeft als doel te helpen bij de concrete overbrenging van bepaalde moeilijke punten van de EPBD (thermische bruggen, dichtheid, innovatieve systemen, zomercomfort, ...) en de vergelijking van de verschillende eisen van de lidstaten te vereenvoudigen.
 • BUILD-UP (www.buildup.eu )
  BUILD UP aims to promote better and smarter buildings across Europe by connecting building professionnals, local authorities and citizens.  Its interactive web portal will catalyse and release Europe's collective intelligence for an effective implementation of energy-saving measures in buildings.
 • ENPER-EXIST (www.enper-exist.com )
  ENPER EXIST heeft de implementatie geanalyseerd van de richtlijn op de energieprestatie van gebouwen voor alles wat bestaande gebouwen betreft.
 • LEnSE (www.lensebuildings.com )
  The main objective of LEnSE is to develop a methodology for the assessment of the sustainability performance of existing, new and renovated buildings,which is broadly accepted by the European stakeholders involved in sustainable construction.
 • PERFECTION (www.ca-perfection.eu )
  PERFECTION is a coordination action for which the main objective is the development of a framework and a set of indicators concerning the overall quality of the indoor environment of buildings.  The main focus is on issues such as comfort, health and safety, but also accessibility, positive stimulation of people and sustainability will be covered.
 • Brussels Sustainable Economy

 • Initiële thermische prestaties van dunne reflecterende producten - N° 9

  Tijdens deze studie werden aan de hand van een meetcampagne de thermische prestaties van drie dunne reflecterende producten (DRP) en traditioneel isolatiemateriaal bepaald in de winterperiode, uitgevoerd in het proefstation van het WTCB.

 • HYBVENT – ventilatie in kantoorgebouwen – naar een betere formulering van de eisen

  Deze studie heeft tot doel de minimumeisen voor te stellen voor het dimensioneren van het ventilatiesysteem van een kantoorgebouw.
  http://www.wtcb.be/?dtype=pub⟨=nl&doc=hybent_nl.pdf

 • Energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2007 (op aanvraag van BIM)
  Dit document geeft een overzicht van het globaal energieverbruik van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2007 door de belangrijkste ontwikkelingen in dit verband proberen toe te lichten sinds 1990.
 • Code van goede praktijk voor binnenverlichting

  Deze “Code van goede praktijk” wil een aanvulling zijn op de NBN EN 12464-1 norm, enerzijds door dieper in te gaan op begrippen zoals ruimte, verlichtingssterkte, onderhoudsfactor, UGR …, en anderzijds door ook aanvullende aspecten te behandelen, zoals dimensionering, rationeel energiegebruik en controle van de prestaties van de verlichtingsinstallatie
  IBE-BIV_Code_van_goede_praktijk_12464_1.pdf
 • Advies over energie-efficiëntie in de woningsector in België
  Centrale Raad van de Economie

  Het doel van dit advies is het formuleren van concrete maatregelen die volgens de Raad geschikt zijn om efficiënte investeringen in energiebesparingen in de huisvestingsector te bevorderen.
  http://www.ccecrb.fgov.be/txt/nl/doc05-1391.pdf
 • ECONOTEC – CO2-emissiereductiepotentieel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de periode 2008-2012
  Leefmilieu Brussel (BIM)

  Het doel van de studie is het Brussels Hoofdstedelijke Gewest te helpen met het uitwerken van een strategie betreft de vermindering van CO2-emissie.
  Op vraag van BIM

 • Syntheserapport "Technische en economische analyse van de rentabiliteit van de investeringen in energiebesparende maatregelen – tertiaire sector"
  Leefmilieu Brussel (BIM)

  Deze publicatie is bedoeld om te informeren over de mogelijkheden om de huisvestiging energiezuinig te maken. Het is een samenvatting van resultaten van een uitgebreide wetenschappelijke studie waarin talrijke energiebesparende oplossingen zijn geanalyseerd en gesimuleerd in de huisvestingssector in Brussel.
  Op vraag van BIM

 • Syntheserapport "Technische en economische analyse van de rentabiliteit van de investeringen in energiebesparende maatregelen - woonsector"
  Leefmilieu Brussel (BIM)

  Deze publicatie is bedoeld om te informeren over de mogelijkheden om de kantoren energiezuinig te maken. Het is een samenvatting van resultaten van een uitgebreide wetenschappelijke studie waarin talrijke energiebesparende oplossingen zijn geanalyseerd en gesimuleerd in de dienstensector Brussel.
  Op vraag van BIM


Handleidingen

 • PROBE : Stap-voor-stap-renovatie van kantoorgebouwen - Voor een beter binnenklimaat met minder energie – betalend - N°6

  Deze publicatie richt zich tot eigenaars, ontwerpers en betrokken bouwheren die de kwaliteit en het ontwerp van de kantoorgebouwen, evenals hun bouwmethoden willen verbeteren. Het schetst een strategie die tot doel heeft de voordelen die voortkomen uit de renovatie van kantoorgebouwen te verhogen, zowel wat de kwaliteit van de binnenomgeving betreft als wat de invloed op het milieu betreft.

 • APPRICOD " Assessing the Potential of Plastic Recycling in the Construction and Demolition Activities"     

  Het project APPRICOD is gericht op het bepalen van het recyclagepotentieel van de plastiekafval in bouw- en afbraakactiviteiten.
  http://www.appricod.org/
 • PRESCO Recommendations - European Thematic Network on Practical Recommendations for Sustainable construction (EU)

  The PRESCO
  -network has a main objective to define a European Code of Practice for Sustainable Building.  The Code should contain widely accepted and scientifically supported guidance for the construction of sustainable buildings for residential, commercial and industrial use.
  http://www.etn-presco.eu

 • MARCO ‘Beheer van milieurisico’s in de diverse bouwvakken’

  Het project MARCO richt zich op het creëren van informatie- en opleidingsinstrumenten op gebied van beheer van de milieurisico’s in de bouwvakken.
  http://www.marco-construction.be/
 • PROCURA+ Manual – “A Guide to Cost-effective Sustainable Public Procurement” (EU)

  Procura+ is an initiative designed to help support public authorities across Europe in implementing Sustainable Procurement – and help promote their achievements
  http://www.procuraplus.org/
 • Handbook Green Public Procurement (EU)

  The principal aim of the handbook is to explain in clear, non legal terms how public purchasers (such as local authorities, ministries, schools, hospitals, etc.) can and should integrate environmental considerations when buying goods, services or works needed for their day-to-day activities
  http://ec.europa.eu/environment/gpp/handbook_en.htm


Terug