Innovation papers

Een "Innovation Paper" heeft tot doel om nieuwe trends, technieken of praktijken van de bouwsector begrijpelijker te maken. Daartoe geeft dit document informatie over een specifieke technologie of praktijk en gaat het dieper in op de daaraan verbonden mogelijkheden en beperkingen voor de bouwprofessionelen. Op deze manier zal de lezer en bouwprofessioneel zich een beeld kunnen vormen over de mogelijke ontwikkelingen van zijn activiteiten in dit domein.

Deze rapporten zijn opgesteld in het kader van de Technologische Dienstverlening Duurzaam Bouwen en Duurzame Ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de steun van Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie.

Deze rapporten zijn geen officiële publicaties van het WTCB.