Last update: 20/03/2015

Steun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dienstverlening en steun aan professionelen

 • Dienstverlening duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  De technologische dienstverlening heeft als doelstelling om het algemene competentie- en kennisniveau van de Brusselse bouwsector te verhogen, en meer specifiek innovatieve praktijken en technologieën die beantwoorden aan de nieuwe uitdagingen en voorschriften van duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Sinds de biënnale 2010-2012 werden de thema's van deze TD uitgebreid met volgende diensten:

 • Technology Watch
Deze dienstverlening staat ten dienste van de bedrijven in de bouwsector om ze in een vroeg stadium te informeren omtrent innovatieve technologieën, bouwprocessen en materialen die zich momenteel manifesteren en trends die de bouwwereld van morgen bepalen. Door deze strategische informatie op regelmatige basis te verspreiden, kunnen de bouwondernemingen tijdig investeren en hun activiteiten bijsturen om zo hun concurrentiekracht te verstevigen.
 • Innovative Prospection

Vertrekkend vanuit maatschappelijke en socio-economische trends bestudeerd deze dienst welke technologische innovaties en ontwikkelingslijnen gegenereerd worden of in de nabije toekomst verwacht mogen worden. Deze trends worden vervolgens afgetoetst binnen de Brusselse context, resulterend in het formuleren van opportuniteiten op de bouwmarkt waarin de Brusselse bouwsector kan investeren.

Het "Brussels Research Platform" helpt om ondernemingen te koppelen aan onderzoeksinstellingen. Op www.BrusselsResearch.be kunt u informatie vinden over de Brusselse onderzoekseenheden, zoals hun competenties en de diensten die ze aan de bedrijven aanbieden. Bovendien kunt u via de website rechtstreeks contact opnemen met de betrokken onderzoekers.

Deze cel biedt gratis individuele ondersteuning op het vlak van energie, milieu en duurzaam bouwen (bouwafval, asbest, EPB, milieuvergunningen, ecobouw, enz.) aan de hand van informatievergaderingen en informatiedocumenten.

Deze cluster vormt een netwerk van ondernemingen, onderzoekscentra, advies- en sensibiliseringsverenigingen,... ter bevordering va de ontwikkeling van de Brusselse actoren die actief zijn op het vlak van de eco-constructie.

Het BIM biedt aan de professionelen verscheidene “facilitatoren”, zowel in energie, ecobouw als in duurzame wijken (zie hier). Deze facilitator is een gratis expertisedienst die bouwprofessionals begeleidt en informeert. De aangeboden diensten bestaan uit:

 • een permanentiedienst die een antwoord kan bieden op gerichte vragen,
 • een begeleiding waardoor projecten en projectdragers langdurige ondersteuning biedt,
 • de organisatie van seminaries en het bezoek van sites.
Deze dienst beantwoordt alle vragen over de ordonnantie betreffende de Energieprestatie en het Binnenklimaat van Gebouwen (EPB) die in juli 2008 van kracht werd.
Dit platform stelt zich als doel de bouw van energiezuinige gebouwen die gebaseerd zijn op het passiefhuis-concept te stimuleren. De taken van het PHP zijn onder andere:
 • verspreiden van informatie (website, newsletter, boeken, PHPP-programma, enz.),
 • begeleiding bieden voor concrete projecten,
 • opleidingen organiseren,
 • evenementen verzorgen om het grote publiek te sensibiliseren,
 • passiefhuis certificaten uitreiken (dit certificaat geeft recht op fiscale voordelen).
Het BRC voor de bouwsector heeft tot doel de evenredigheid van het aanbod van opleidingen van de sector te bevorderen.Dit centrum vormt de link tussen de tewerkstellingsinstellingen, de opleiding, het onderwijs en de Brusselse beroepssector.
Het overzicht en de voorstelling van de verschillende dienstverleningen vindt u tevens in deze folder Download pdf-bestand.

Steun en ondersteuningsinstellingen voor ondernemingsprojecten

InnovIRIS is een administratieve instantie die het bevorderen en ondersteunen van de technologische innovatie als opdracht heeft. Dit wordt verwezenlijkt via de financiering van onderzoek en ontwikkelingsprojecten (prototypes), uitgevoerd door bedrijven en onderzoeksorganisaties gelegen in Brussel.
Voor meer informatie, klik hier.
Het Brussels Agentschap voor de Onderneming is de openbare gesprekspartner voor al wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil ondernemen. In dit kader verstrekt BAO informatie, adviseert en begeleidt de ondernemingen bij het lanceren van hun projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Ecosubsibru is een instrument van het BAO en een ondersteuningsportaal waar u een waaier van tegemoetkomingen en instellingen ontdekt die uw ondernemingsprojecten kunnen ondersteunen.
 • Brucodex is een zoekinstrument van het BAO waarin u de laatste wijzigingen aangaande de stedenbouwkundige en milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vindt.
 • Enterprise Europe Network dat door het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) beheerd wordt, geeft u gratis toegang tot “de Europese markt van de technologie”, een database van aanbod en technologievragen afkomstig van bedrijven en innoverende onderzoekers van 33 landen uit alle activiteitensectoren.

Octrooien

Deze cel is een informatiedienst betreffende octrooien voor KMO’s in de bouwsector.
Esp@cenet is een Europees netwerk van databases van octrooien. Dit netwerk maakt het mogelijk om een onderzoek te verrichten naar gepatenteerde uitvindingen in de gehele wereld.

Deze gespecialiseerde instelling van de Verenigde Naties heeft als opdracht om de bescherming van het intellectuele eigendom te bevorderen over gans de wereld.

Financiële steunmaatregelen

 • Algemeen

Subsidies, premies en tegemoetkomingen van het Brusselse Gewest (portaal):
 • Milieubescherming en energie

 • Renovatie en verfraaiing