Innovatiediensten

Innovatieondersteuning Innovatie is ook voor bedrijven actief in de bouwsector een cruciaal element om hun toekomst te verzekeren en een duurzame groei te realiseren. Deze bedrijven kunnen bij het opstarten en uitwerken van innovaties een beroep doen op de expertise van het WTCB.

Innovatie mag en moet hier breed geïnterpreteerd worden: het WTCB staat bedrijven zowel bij kleine als bij grote innovaties bij met raad en daad. Het kan bovendien niet alleen gaan om nieuwe of vernieuwde producten, maar ook om innovatieve materialen, technieken, processen en diensten. En belangrijk: innovatie is niet alleen iets voor de grote ondernemingen, ook kleine en middelgrote ondernemingen doen aan innovatie.

Kmo’s en grote ondernemingen die het pad van de innovatie willen inslaan, kunnen dus een beroep doen op het WTCB voor een eerstelijnsadvies, een begeleide en gerichte doorverwijzing, een oriënterend onderzoek of een beknopte literatuurstudie. De eerstelijnsadvisering is veelal kosteloos.

Dankzij de ondersteuning van de subsidiërende instanties van de Gewesten kan er overigens ook meer diepgaand werk verricht worden aan een heel redelijke kostprijs.

De WTCB-adviseurs en -onderzoekers treden waar mogelijk als tussenpersoon op en gaan samen met het bedrijf en haar partners op zoek naar financiële ondersteuning voor de realisatie van het projectidee of innovatieplan.

Het WTCB doet dit overigens niet alleen, maar werkt samen met een netwerk van innovatie-adviseurs en kennisinstellingen. Het belang van het bedrijf of de bedrijven wordt steeds vooropgesteld. Via het WTCB heeft u snel en doelgericht toegang tot de Innovatiecentra, het Vlaams Innovatienetwerk, het Vlaams Ondernemersbevorderend Netwerk, Enterprise Europe Vlaanderen en Entreprise Europe Brussels.

Diensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De WTCB-dienstverlening op het vlak van innovatieondersteuning wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund door het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (http://www.innoviris.be) en verloopt in rechtstreekse samenwerking met de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad. Binnen de Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling’ zijn zowat alle relevante thema’s van het actuele bouwgebeuren vertegenwoordigd. Bedrijven kunnen er dus terecht voor initiatieven op het vlak van energie, akoestiek, renovatie, duurzaam materiaalgebruik, houtbouw, duurzame (groen)daken, gezondheid en toegankelijkheid. Meer informatie over deze dienstverlening is te vinden op de specifieke webstek http://www.wtcb.be/go/td-duurzaambouwen

In het kader van deze technologische dienstverlening loopt er ook een ‘technology watch’. Deze dienst houdt u op de hoogte van de nieuwste innovatieve ideeën en producten uit de bouwsector. Het kan hierbij gaan om producten die al ergens op de markt zijn of zaken die nog in de ontwikkelingsfase zitten. Het doel van deze dienstverlening is om u te inspireren en te informeren over nieuwe ontwikkelingen en ontluikende technologieën en technieken. Meer informatie vindt u op http://www.technologywatch.be.

Diensten in het Vlaamse Gewest

In Vlaanderen kan het WTCB dankzij diverse instrumenten een kwalitatieve –  en voor kmo’s betaalbare – dienstverlening aanbieden op het vlak van innovatie en ondernemerschap. De voornaamste zijn de kmo-portefeuille, de VIS-trajecten en de (1). Bij de kmo-portefeuille wordt er geen specifieke focus gelegd op één bepaald thema of technologie en komen alle ideeën aan bod. VIS-trajecten en NIB-projecten hebben daarentegen wel een specifieke focus en opdracht.

KMO-Portefeuille

Het WTCB is erkend als dienstverlener in de pijler Technologieverkenning van de kmo-portefeuille. Via deze laagdrempelige en interactieve webtoepassing die toegankelijk is op http://www.kmo-portefeuille.be, kunnen kmo’s jaarlijks tot € 15.000 subsidie krijgen voor grondige technologische adviezen rond een innovatievraagstelling (met een steunplafond van € 10.000 per dossier). Dergelijke technologieverkenningen kunnen een aanzet vormen tot nog meer diepgaande (en eventueel door het IWT-steunbare) haalbaarheidsstudies of innovatieprojecten.

VIS-trajecten

In het kader van de VIS-trajecten (2) kan het WTCB een gerichtere innovatiedienstverlening en -begeleiding aanbieden. Momenteel is het WTCB betrokken bij vier langdurige en ambitieuze trajecten:
 • het Smart-geotherm traject (thermische energieopslag in de bodem en in de funderingen), zie http://www.smartgeotherm.be voor meer informatie.
 • het traject Groen Licht Vlaanderen 2020, in samenwerking met het Consortium Groen Licht Vlaanderen, het Consortium Licht en Kleur, VEI-Technolec, ORI, het Laboratorium voor Lichttechnologie van KaHo Sint-Lieven en het onderzoeksinstituut ArcK van de Provinciale Hogeschool Limburg.
 • DO IT-houtbouw, een traject dat focust op duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen. Hier is er een samenwerking met het TCHN, VITO, KAHO en UGENT.
 • het traject Omkaderd thuiswonen, waarvoor op termijn informatie bereikbaar zal worden via http://www.omkaderd-thuiswonen.be. Binnen dit project werkt het WTCB samen met Sirris, In-HAM en Thomas Moore Kempen.
Al deze VIS-trajecten worden door het IWT (http://www.iwt.be) ondersteund in het kader van het VIS-besluit.

NIB-projecten

Begin 2013 werden in het kader van de tweede oproep Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse overheid vier nieuwe projecten goedgekeurd met het WTCB als trekker of partner. Drie daarvan willen bedrijven gericht benaderen op het gebied van:
 • luchtdicht Bouwen van A tot Z
 • buitengevelisolatie met ETICS
 • stortklaar beton voor de toekomst.
Een vierde project, getiteld Generation Composite, is gericht op de demonstratie en disseminatie van sleuteltechnologieën voor composietproductie en -toepassingen.

Deze projecten bevinden zich momenteel in de opstartfase. Meer informatie over het kader waarbinnen deze projecten actief zijn, is te vinden op http://www.nieuwindustrieelbeleid.be.
(1) WTCB is ook betrokken bij andere projectvormen, zoals TETRA en SBO.
(2) VIS staat voor Vlaamse Innovatie Samenwerkingsverbanden.

Enterprise Europe Network en Europa

We kijken bij innovatieondersteuning vanzelfsprekend verder dan ons eigen land of onze eigen regio en volgen dan ook van heel dichtbij de internationale en Europese ontwikkelingen op.

Zo werkt het WTCB samen met het Enterprise Europe Network dat in Vlaanderen vertegenwoordigd wordt door Enterprise Europe Flanders (http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be) en in Brussel door Enterprise Europe Brussels (http://www.brusselsnetwork.be). Het Enterprise Europe Network is een netwerk van meer dan 600 partnerorganisaties in de EU, met 4.000 ervaren medewerkers.

Ondernemers kunnen dankzij het netwerk:
 • innovatie in de onderneming promoten, verwerven en benutten
 • sneller en doeltreffender actief worden op internationaal vlak
 • advies inwinnen over het Europese beleid, de Europese wetten of normen
 • over de grenzen heen met andere ondernemingen of onderzoekscentra samenwerken
 • toegang krijgen tot Europese projecten en financiering.
Verder beschikt het WTCB, onder meer via ENBRI en ECCREDI, over een Europees netwerk. Het WTCB  kan u dus ook wegwijs maken in de diverse projectvormen die bestaan op Europees niveau.