Financiële steunmaatregelen

Aannemers en bouwprofessionelen die willen innoveren, kunnen een beroep doen op heel wat steunmaatregelen, meestal in de vorm van subsidies. Naast de Gewesten beschikt ook Europa over een pallet aan steunmaatregelen voor innovatie. De steun kan variëren van enkele duizenden tot enkele honderdduizenden euro. Heeft u bepaalde ideeën, dan loont het in ieder geval de moeite om na te gaan of u in aanmerking komt voor financiële steun. Voor meer informatie raden we u aan om contact op te nemen met de adviseurs van het WTCB. We bieden hieronder niettemin een niet-exhaustief overzicht van de mogelijke steunmaatregelen.

Financiële innovatiesteun in Vlaanderen via de kmo-portefeuille en het IWT

De kmo-portefeuille is een aantrekkelijk en laagdrempelig instrument dat specifiek ten dienste staat van kmo’s. Het WTCB is erkend als dienstverlener in de pijler Technologieverkenning van de kmo-portefeuille. Via deze interactieve webtoepassing kunnen kmo’s jaarlijks tot € 15.000 subsidie krijgen voor grondige technologische adviezen rond een innovatievraagstelling (met een steunplafond van € 10.000 per dossier). Dergelijke technologieverkenningen kunnen een aanzet vormen tot meer diepgaande studies of projecten.

Wil de kmo echter de haalbaarheid van een bepaalde innovatie meer diepgaand onderzoeken, of zelf overgaan tot de ontwikkeling van een innovatie, dan kan ze wellicht beroep doen op het kmo-programma van het IWT. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kmo-haalbaarheidsstudies (waar ook de starterstudies toe behoren) en kmo-innovatieprojecten. Voor kmo-haalbaarheidsstudies kan maximaal € 25.000 steun bekomen worden, voor kmo-innovatieprojecten gaat men tot maximaal € 250.000 EUR steun.

Sinds begin 2013 kunnen bedrijven die geen kmo zijn maar wel innovatiepotentieel hebben en die  geen mogelijkheden hebben om grootschalige O&O-projecten uit te voeren, opteren voor een sprint-project. Een sprint-project is een ontwikkelingsproject van eerder beperkte omvang dat het bedrijf toelaat nieuwe kennis te ontwikkelen of te verzamelen en intelligent toe te passen, met het oog op een belangrijke innovatie. Ook bij sprint-projecten bedraagt de maximale steun € 250.000 .

O&O-bedrijfsprojecten zijn ten slotte projecten van een grotere omvang die zowel uit onderzoek als ontwikkeling bestaan. De formule staat voor alle bedrijven open en dus niet enkel voor kmo’s. De schaal van de projectgrootte blijkt ook uit de maximale steun die per project kan toegekend worden: maximaal 3 miljoen euro steun.

Financiële innovatiesteun in Brussel via Innoviris

Ook in Brussel kunnen ondernemingen een beroep doen op financiële steun voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. De diverse mogelijkheden worden beheerd door Innoviris. De financiële steun die bekomen kan worden, hangt onder meer af van de grootte van het bedrijf en het projecttype. De projecten worden als volgt onderverdeeld:
  • microprojecten
  • technische haalbaarheidsstudies
  • bescherming van intellectuele eigendomsrechten
  • internationale partnerschappen
  • jonge innovatieve ondernemingen
  • industrieel onderzoek
  • experimentele ontwikkeling
  • proces- en organisatie-innovatie.
De eerste vier formules staan hoofdzakelijk of uitsluitend open voor zeer kleine, kleine of middelgrote ondernemingen en kunnen op elk moment ingediend worden. De laatste vier worden daarentegen gelanceerd via oproepen tot projecten. Aan de laatste drie kunnen, naast zkmo’s, ook grote ondernemingen deelnemen.