Wijzigingen in de terminologie

BPR   BPV
Europese technische goedkeuring  Europese technische beoordeling 
Goedkeuringsinstantie
Technische beoordelingsinstantie 
Conformiteitsverklaring 
Prestatieverklaring 
Systeem van verklaring van overeenstemming 
Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 
Fundamentele voorschriften
Fundamentele eisen