De technische documentatie

Terwijl de BPR hier geen melding van maakte, bepaalt de BPV gedetailleerd wat de technische documentatie moet omvatten en hoe lang ze bijgehouden moet worden. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de volgende link.