De vereenvoudigde procedures

De BPV voorziet in een reeks vereenvoudigde procedures om het producttype te bepalen, met als doel de financiële lasten te verlichten voor de ondernemingen, vooral de kleine en middelgrote ondernemingen en de micro-ondernemingen.

Sommige van deze procedures werden in het verleden al toegepast, hoewel ze niet uitdrukkelijk vermeld werden in de BPR. Het gaat onder meer om de volgende gevallen: producten die, op basis van een besluit van de Europese Commissie, geacht worden zonder tests of berekening of zonder verdere tests of berekening een bepaald prestatieniveau of een bepaalde prestatieklasse te halen, het gebruik van alle of een deel van de gegevens die overeenstemmen met het producttype van een andere fabrikant (shared ITT), of het gebruik van testresultaten van componenten van een samenstel die ter beschikking gesteld worden door een andere fabrikant of leverancier (cascading ITT).

Hierbij komen nog nieuwe procedures, zoals het gebruik van alternatieve methoden om het producttype te bepalen, de aanpassing van het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van niveau 3 naar niveau 4 en de vervanging van de beoordeling van de prestaties door specifieke documentatie.

Deze vereenvoudigde procedures gaan veel verder dan de enige vereenvoudiging waarin de BPR voorzag, namelijk de toegestane toepassing van het systeem van verklaring van overeenstemming van niveau 4 voor stukproductie (tenzij anders bepaald in de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie). Deze vereenvoudiging is overigens niet opgenomen in de vereenvoudigde procedures volgens de BPV (maar wel in de afwijkingen op het opstellen van een prestatieverklaring en rekening houdend met aanvullende voorwaarden).

Een overzichtstabel van de vereenvoudigde procedures en de bijbehorende voorwaarden vindt u via deze link.