Het producttype

De door de BPV voorgeschreven prestatieverklaring van een bouwproduct berust op de bepaling van het producttype. Het producttype stemt overeen met een reeks representatieve klassen of niveaus van een bouwproduct met betrekking tot de essentiële kenmerken ervan, dat is vervaardigd met een bepaalde combinatie van grondstoffen of andere elementen in een specifiek productieproces. In de praktijk stemt de bepaling van het producttype overeen met het typeonderzoek (ITT) waarin de BPR voorziet. De nieuwe benaming is logischer omdat ze niet meer beperkt is tot testresultaten maar ook rekening houdt met typeberekeningen, getabelleerde waarden en beschrijvende documentatie van het product.

Meer informatie over de bepaling van het producttype vindt u via deze link.