De productcontactpunten

De oprichting van productcontactpunten voor de bouw is een nieuwigheid van de BPV. Deze contactpunten worden aangeduid door de lidstaten en geven, in ondubbelzinnige en eenvoudig te begrijpen bewoordingen, informatie over de bepalingen die van toepassing zijn op hun grondgebied. Deze bepalingen strekken ertoe dat er voldaan wordt aan de fundamentele eisen voor de relevante bouwwerken die gelden voor het beoogde gebruik van elk bouwproduct.

De gegevens van het productcontactpunt dat werd aangeduid voor België vindt u via deze link.