Markttoezicht

Terwijl de BPR maar heel beperkte bepalingen met betrekking tot het markttoezicht omvatte, verduidelijkt de BPV welke maatregelen de markttoezichtautoriteiten moeten nemen wanneer een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt of waarvoor een Europese technische beoordeling verstrekt werd, de aangegeven prestaties niet haalt en een risico vertegenwoordigt met betrekking tot de naleving van de fundamentele eisen voor bouwproducten. De BPV voorziet ook in de medewerking van de betrokken actoren (marktdeelnemers, aangemelde instanties, andere lidstaten en de Europese Commissie) om hun opdracht tot een goed einde te brengen.