Het identificatienummer

De BPV verplicht ertoe een identificatienummer toe te kennen aan elk product. Dit is een type-, partij- of serienummer of een ander element aan de hand waarvan het product geïdentificeerd kan worden nadat het op de markt is gebracht. Dankzij dit identificatienummer kunnen producten die op de markt gebracht zijn of binnenkort op de markt gebracht worden, getraceerd worden. Bovendien kunnen, wanneer blijkt dat een product van een partij of een reeks een risico vertoont of niet overeenstemt met de prestatieverklaring, alle andere betrokken producten uit de handel genomen of teruggeroepen worden. Wanneer dit door de grootte of de aard van het product niet mogelijk is, moet deze informatie vermeld worden op de verpakking of in een begeleidend document bij het product.