De gedelegeerde handelingen

Om beperkingen op het op de markt aanbieden van bouwproducten weg te nemen en te vermijden en om de doelstellingen van de BPV te verwezenlijken, worden een reeks handelingen gedelegeerd aan de Europese Commissie, die wordt bijgestaan door het Permanent Comité voor de bouw, waarin de verschillende lidstaten vertegenwoordigd zijn. Deze gedelegeerde handelingen hebben betrekking op:

 • de essentiële kenmerken waarvoor de Commissie de verklaring van een prestatie verplicht wil stellen;
 • de voorwaarden waaronder de prestatieverklaring elektronisch mag worden doorgestuurd of ter beschikking mag worden gesteld op een website;
 • de eventuele wijziging van de periode waarin de fabrikant de technische documentatie en de prestatieverklaring moet bijhouden;
 • de eventuele wijziging van de procedure voor de vaststelling van de Europese beoordelingsdocumenten;
 • de eventuele aanpassing, om aan de technische vooruitgang te beantwoorden, van:
  • het model van de prestatieverklaring;
  • de productgebieden waarvoor een Europese technische beoordeling kan worden verstrekt;
  • de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid;
 • het vaststellen en aanpassen aan de technische vooruitgang van prestatieklassen;
 • de voorwaarden waaronder een bouwproduct geacht wordt zonder tests of verdere tests aan een bepaald prestatieniveau of een bepaalde prestatieklasse te voldoen;
 • het vaststellen van de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid die van toepassing zijn op een product, een familie van producten of een essentieel kenmerk.