De CE-markering

Zoals bij de prestatieverklaring moet er overeenkomstig de BPV meer informatie op de CE-markering meegedeeld worden dan de BPR voorschreef. Zo moet de CE-markering voortaan het referentienummer van de prestatieverklaring vermelden (in plaats van het referentienummer van het certificaat dat in voorkomend geval afgegeven is door de aangemelde instantie), zodat elk product ondubbelzinnig aan de bijbehorende prestatieverklaring gekoppeld kan worden, evenals de unieke referentie van het producttype.

De BPV bepaalt eveneens met welk jaar de twee cijfers in de CE-markering moeten overeenstemmen. Het gaat namelijk om de laatste twee cijfers van het jaar waarin de CE-markering voor het eerst werd aangebracht.

Tot slot vermeldt de BPV duidelijk dat het verplicht is een CE-markering aan te brengen voor alle producten waarvoor een prestatieverklaring werd opgesteld, d.w.z. voor alle producten die onder een geharmoniseerde Europese norm vallen of waarvoor een Europese technische beoordeling verstrekt werd.

Voor meer informatie over de CE-markering verwijzen we naar de volgende link.